หนู ภาษาจีน

[lǎoshǔ เหล่าสู่] หนู

>>ตัวอย่างประโยค<<

1.家鼠跟田鼠不一样。
Jiā shǔ gēn tiánshǔ bù yīyàng.
เจียสู่ เกิน เถียนสุ่ ปู้ อี๋ย่าง
หนูบ้านกับหนุนาไม่เหมือนกัน

 

2.你的房间有老鼠。
Nǐ de fángjiān yǒu lǎoshǔ
หนี่ เตอ ฝางเจียน โหย่ว เหลาสู่
ห้องของเธอมีหนู

 

3.你敢吃田鼠吗?
Nǐ gǎn chī tiánshǔ ma?
หนี ก่าน ชือ เถียนสู่ มะ
เธอกล้ากินหนูนาไหม

 

4.今晚他炒辣田鼠给我们吃。
Jīn wǎn tā chǎo là tiánshǔ gěi wǒmen chī.
จินหว่าน ทา เฉ่า ล่า เถียนสู่ เก๋ย หว่อเมิน ชือ
เย็นนี้เขาจะผัดเผ็ดหนุูนาให้เรากิน

 

5.田鼠比家鼠大。
Tiánshǔ bǐ jiā shǔ dà.
เถียนสู่ ปี่ เจียสู่ ต้า
หนูนาใหญ่กว่าหนูบ้าน

 

6.家鼠很账。
Jiā shǔ hěn zhàng.
เจียสู่ เหิ่น จาง
หนูบ้านสกปรกมาก

 

7.怎么抓老鼠?
Zěnme zhuā lǎoshǔ?
เจิ่นเมอ จา เหลาสู่
จะจับหนูยังไง

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก