หน่วยวัด ภาษาจีน

คำศัพท์ภาษาจีน หน่วยวัด

计量单位 jìliàng dānwèi หน่วยวัด

รวมคำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับ หน่วยวัด

wat

公斤    [gōngjīn กงจิน]   กิโลกรัม

公里    [gōnglǐ กงหลี่]   กิโลเมตร

深度    [shēndù เซินตู้]   ความลึก

速度    [sùdù ซู่ตู้]   ความเร็ว

长度    [chángdù ฉางตู้]   ความยาว

厘米    [límǐ หลี่หมี่]   เซนติเมตร

高度    [gāodù เกาตู้]   ความสูง

大概    [dàigài ต้าก้าย]   ประมาณ

重量    [zhòngliàng จ้งเลี่ยง]   น้ำหนัก

体重    [tǐzhòng ถี่จ้ง]   น้ำหนัก

       [cùn ชุ่น]   นิ้ว

英尺    [yīngchǐ อิงฉื่อ]   ฟุต

面积    [miànjī เมี่ยนจี]   พื้นที่

体积    [tǐjī ถี่จี]   ปริมาตร

       [lái ไหล]   ไร่

英里    [yīnglǐ อิงหลี่]   ไมล์

       [lái ไหล]   เมตร

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก