หมี ภาษาจีน

[xióng สง] หมี

>>ตัวอย่างประโยค<<

1.世界上有几种熊?
Shìjiè shàng yǒu jǐ zhǒng xióng?
ซื่อเจี้ย ซ่าง โหยว จี๋ จ่ง สง
ในโลกนี้มีหมีกี่ชนิด

 

2.我最喜欢的动物是熊猫。
Wǒ zuì xǐhuān de dòngwù shì xióngmāo.
หว่อ จุ้ย สี่ฮวน เตอ ต้งอู้ ซื่อ สงเมา
ฉันที่ฉันชอบที่สุดคือหมีแพนด้า

 

3.中国有很多熊猫。
Zhōngguó yǒu hěnduō xióngmāo.
จงกั๋ว โหยว เหิ่น ตัว สงเมา
ประเทศจีนมีหมีแพนด้ามีจำนวนมาก

 

4.北极仍然是北极熊的领地。
Běijí réngrán shì běijíxióng de lǐngdì.
เป่ยจี๋ เหรินหราน ซื่อ เป่ยสง เตอ หลิ่งตี้
ขั้วโลกเหนือเป็นถิ่นฐานของหมีขั้วโลก

 

5.每年都有500多只熊被捕杀。
Měinián dōu yǒu 500 duō zhǐxióng bèi bǔshā.
เหม่ยเหนียน โตว โหย่ว อู๋ป่าย ตัว จือ สง เป้ย ปู่ซา
ทุกปีมีหมีมากกว่าห้าร้อยตัวถูกฆ่า

 

6.清迈动物园有两只熊猫。
Qīng mài dòngwùyuán yǒu liǎng zhī xióngmāo.
ชิงม่าย ต้งอู้เหยียน โหยว เหลี่ยง จือ สงเมา
สวนสัตว์เชียงใหม่มีหมีแพนด้าสองตัว

 

7.熊猫喜欢吃什么?
Xióngmāo xǐhuān chī shénme?
สงเมา สี่ฮวน ชือ เสินเมอ
หมีแพนด้าชอบกินอะไร

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก