หา ภาษาจีน

[zhǎo เจ่า] หา

>>ตัวอย่างประโยค<<

1.我找不到。
Wǒ zhǎo bù dào.
หวอ เจ่า ปู๋ เต้า
ฉันหาเงินไม่เจอ

 

2.他去找报纸了。
Tā qù zhǎo bàozhǐle.
ทา ชวี่ เจ่า เป้าจื่อ เลอ
เขาไปหาหนังสือพิมพ์แล้ว

 

3.你可能找不到
Nǐ kěnéng zhǎo bù dào
หนี่ ปู้ ฮุ้ย เจ่า ปู๋ เต้า
คุณอาจหาไม่เจอ

 

4.你找不到她吗?
Nǐ zhǎo bù dào tā ma?
หนี เจ่า ปู้ เต้า ทา มะ
คุณหาเขาไม่เจอเหรอ

 

5.我想找个女朋友。
Wǒ xiǎng zhǎo gè nǚ péngyǒu.
หวอ เสี่ยง จ่าว เก้อ หนี่ เผิงโหย่ว
ฉันอยากหาแฟนสักคน

 

6.我需要找个地方住
Wǒ xūyào zhǎo gè dìfāng zhù
หว่อ ซวี เย่า เจ่า เก้อ ตี้ฟาง จู้
ฉันต้องหาที่พักสักที่

 

7.你妈正在找你。
Nǐ mā zhèngzài zhǎo nǐ.
หนี่ มา เจิ้งจ้าย เจ่า หนี่
แม่เธอกำลังหาเธอ

 

8.我找不到工作。
Wǒ zhǎo bù dào gōngzuò.
หว่อ เจ่า ปู้ เต้า กงจั้ว
ฉันหางานไม่ได้

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก