ฉันอยากไปญี่ปุ่น ภาษาจีน

ฉันอยากไปญี่ปุ่น我想去 日本.

>>ตัวอย่างประโยค<<

-我想 去 日本.
Wǒ xiǎng qù rìběn.
หวอ เสี่ยง ชวี่ รื่อเปิ่น
ฉันอยากไปญี่ปุ่น

 

-我去过日本了.
Wǒ qùguò rìběnle.
หว่อ ชวี่ กั้ว รื่อเปิ่นเลอ
ฉันเคยไปญี่ปุ่นแล้ว

 

-我还没去过日本.
Wǒ hái méi qùguò rìběn.
หว่อ ไห เหมย ชวี่กั้ว รื่อเปิ่น
ฉันยังไม่เคยไปญี่ปุ่น

 

>>ตัวอย่างบทสนทา<<

A:王美丽 你去过日本了吗?
Wáng měilì nǐ qùguò rìběnle ma?
หวังเหม่ยลี่ หนี่ ชวี่ กั้ว รื่อเปิ่น เลอ มะ
หวังเหม่ยลี่ เธอเคยไปญี่ปุ่นแล้วหรือยัง

 

B:我去过了。
Wǒ qùguòle
หว่อ ชวี่ กั้ว เลอ
ฉันเคยไปแล้ว

 

A:日本怎么样 我想去日本.
Rìběn zěnme yàng wǒ xiǎng qù rìběn.
รื่อ เปิ่น เจิ่น เมอ ย่าง หวอ เสี่ยง ชวี่ รื่อเปิ่น
ญี่ปุ่นเป็นไงบ้าง ฉันอยากไปญี่ปุ่นบ้างจัง

 

B:想去就去吧,现在泰国人不用办签证就可以去日本.
Xiǎng qùjiù qù ba, xiànzài tàiguó rén bùyòng bàn qiānzhèng jiù kěyǐ qù rìběn.
เสี่ยง ชวี่ จิ้ว ชวี่ ปา,เซี่ยนจ้าย ไท่กั๋วเหริน ปู้ โย่ง ป้าน เชียนเจิ้ง จิ้ว เขออี่ ชวี่ รื่อเปิ่นเลอ
อยากไปก็ไปซิ ตอนนี้คนไทยไม่ต้องทำวีซ่าก็สามารถไปญี่ปุ่นได้แล้ว

 

A:不用办签证! 真的吗?
Bùyòng bàn qiānzhèng! Zhēn de ma?
ปู๋ โย่ง ป้าน เชียนเจิ้ง เจิน เตอ มะ
ไม่ต้องทำวีซ่า! จริงเหรอ

 

B:真的.
Zhēn de.
เจิน เตอ
จริงซิ

 

A:好啦, 我打算下个月去日本。
Hǎo la, wǒ dǎsuàn xià gè yuè qù rìběn
ห่าว ลา, หวอ ต่า ซ่วน เซี่ย เก้อ เย่ ชวี่ รื่อเปิ่น
เยี่ยม ฉันวางแผนเดือนหน้าไปญี่ปุ่นดีกว่า

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก