อาหารไทยอร่อยไหม ภาษาจีน

อาหารไทยอร่อยไหม泰菜好吃吗?

 

>>ตัวอย่างประโยค<<

-泰菜好吃吗?
Tài cài h ǎo chī ma?
ไท่ ช่าย ห่าว ชรือ มะ
อาหารไทยอร่อยไหม

 

-泰菜很好吃。
Tài cài hěn h ǎo chī.
ไท่ช่าย เหิน ห่าว ชรือ
อาหารไทยอร่อยมาก

 

-我没吃过泰菜。
Wǒ méi chīguò tài cài.
หว่อเหมย ชรือ กั้ว ไท่ ช่าย
ฉันไม่เคยกินอาหารไทย

 

>>บทสนทนา<<

A:你吃过泰菜吗?
Nǐ chīguò tài cài ma?
หนี่ ชรือ กั้ว ไท่ช่าย มะ
คุณเคยกินอาหารไทยไหม

 

B:我吃过。
Wǒ chīguò.
หว่อ ชรือ กั้ว
ฉันเคยกิน

 

A:泰菜好吃吗?
Tài cài h ǎo chī ma?
ไท่ ช่าย ห่าว ชรือ มะ
อาหารไทยอร่อยไหม

 

B:很好吃。
Hěn h ǎo chī.
เหิน ห่าว ชรือ
อร่อยมาก

 

A:你喜欢吃什么?
Nǐ xǐhuan chī shénme?
หนี สี่ ฮวน ชรือ เสินเมอ
คุณชอบกินอะไร

 

B:我喜欢吃虾辣汤。
Wǒ xǐhuan chī xiā là tāng.
หวอ สี่ ฮวน ชรือ เซีย ล่า ทาง
ฉันชอบกินต้มยำกุ้ง

 

A:听说 虾辣汤很好吃。
Tīng shuō xiā là tāng hěn h ǎo chī
ทิง ซัว เซีย ล่า ทาง เหินห่าว ชรือ
ได้ยินมาว่าต้มยำกุ้งอร่อยมากนี่

 

B:如果有机会我带你去尝一尝虾辣汤。
Rúguǒ yǒu jīhuì wǒ dài nǐ qù cháng yī cháng xiā là tāng.
หรูกั๋ว โหย่ว จี ฮุ่ย หว่อ ไต้ หนี่ ชวี่ ฉางอี้ฉาง เซีย ล่า ทาง
ถ้ามีโอกาสฉันจะพาเธอไปชิมต้มยำกุ้ง

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก