อิจฉา ภาษาจีน

        อิจฉา羡慕

 

我很羡慕你。
Wǒ hěn xiànmù nǐ.
หวอ เหิ่น เซี่ยน มู่ หนี่
ผมอิจฉาคุณมาก

 

你为什么羡慕我们?
nǐ wèishéme xiànmù wǒmen?
หนี่ เว่ย เสินเมอ เซี่ยนมู่ หว่อเมิน
ทำไมคุณอิจฉาเรา

 

我很羡慕她有那么好的工作。
wǒ hěn xiànmù tā yǒu nàme hǎo de gōngzuò.
หวอ เหิ่น เซี่ยนมู่ ทา โหย่ว น่าเมอ ห่าว เตอ กงจั้ว
ฉันอิจฉาเขาที่มีงานดีมาก

 

你最羡慕你的哪个朋友?
nǐ zuì xiànmù nǐ de nǎ gè péngyǒu?
หนี่ จุ้ย เซี่ยนมู่ หนี่ เตอ หน่าเก้อ เผิงโหย่ว
คุณอิจฉาเพื่อนคนไหนมากที่สุด

 

我羡慕身材好的人。
wǒ xiànmù shēncái hǎo de rén.
หว่อ เซี่ยนมู่ เซินฉาย ห่าว เตอ เหริน
ฉันอิจฉาคนที่มีหุ่นดี

 

他的样貌好的让人羡慕。
tā de yàng mào hǎo de ràng rén xiànmù.
ทา เตอ ย่างเม่า เห่า เตอ ร่าง เหริน เซี่ยนมู่
เขาหน้าตาดีจนหน้าอิจฉา

 

我羡慕你可以经常去旅游。
wǒ xiànmù nǐ kěyǐ jīngcháng qù lǚyóu.
หว่อ เซี่ยนมู่ หนี เขออี่ จิงฉาง ชวี่ หลี่โหยว
ผมอิจฉาที่คุณได้ไปเที่ยวบ่อยๆ

 

我从不羡慕任何人。
wǒ cóng bù xiànmù rènhé rén.
หว่อ ฉง ปู๋ เซี่ยนมู่ เริ่นเหอ เหริน
ฉันไม่เคยอิจฉาใคร

 

真羡慕你有这辆好车。
zhēn xiànmù nǐ yǒu zhè liàng hǎo chē.
เจิน เซี่ยนมู่ หนี โหย่ว เจ้อเมอ เลี่ยง ห่าว เชอ
น่าอิจฉาจังที่คุณมีรถดีๆ

 

你的孩子可爱得叫人羡慕。
nǐ de hái zǐ kě’ài dé jiào rén xiànmù.
หนี่ เตอ ไหจื่อ เข่ออ้าย เตอ เจี้ยว เหริน เซี่ยนมู่
เด็กของคุณน่ารักจนน่าอิจฉา

 

不用羡慕别人。
bùyòng xiànmù biérén.
ปู๋ โย่ง เซี่ยนมู่ เปี๋ย เหริน
ไม่ต้องอิจฉาคนอื่นหรอก

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก