เขามาจากที่ไหน ภาษาจีน

เขามาจากที่ไหน他是从那里来的?

 

>>บทสนทนาที่1<<

A:他是从那里来的?
Tā shì cóng nàlǐ lái de?
ทา ซื่อ ฉง หนา หลี่ ไหล เตอ
เขามาจกาที่ไหน

 

B:他是从中国来的。
Tā shì cóng zhōngguó lái de
ทา ซื่อ ฉง จง กั๋ว ไหล เตอ
เขามาจากประเทศจีน

 

A:他是一个人来的吗?
Tā shì yīgè rén lái de ma?
ทา ซื่อ อี๋ เก้อ เหริน ไหล เตอ มะ
เขามาคนเดียวเหรอ

 

B:不是,他是跟旅游团一起来的。
Bùshì, tā shì gēn lǚyóu tuán yī qǐlái de.
ปู๋ซื่อ ทา ซื่อ เกิน หลี่ร์ โหยว ถวน อี้ ฉี่ ไหล เตอ
ไม่ใช่ เขามากับคณะทัวร์

 

>>บทสนทนาที่2<<

A:他是从那里来的?
Tā shì cóng nàlǐ lái de?
ทา ซื่อ ฉง หนา หลี่ ไหล เตอ
เขามาจกาที่ไหน

 

B:他是从美国来的。
Tā shì cóng měiguó lái de.
ทา ซื่อ ฉง เหม่ยกั๋ว ไหล เตอ
เขามาจากสหรัฐอเมริกา

 

A:他来做什么?
Tā lái zuò shénme?
ทา ไหล จั้ว เสินเมอ
เขามาทำอะไร

 

B:他来工作。
Tā lái gōngzuò.
ทา ไหล กงจั้ว
เขามาทำงาน

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก