เขาเป็นคนไทย ภาษาจีน

เขาเป็นคนไทย我是泰国人.

 

>>ตัวอย่างประโยค<<

-我是泰国人.
Wǒ shì tàiguó rén.
หว่อ ซื่อ ไท่กั๋ว เหริน
เขาเป็นคนไทย

 

-我是美国人.
Wǒ shì měiguó rén.
หว่อ ซื่อ เหม่ยกั๋ว เหริน
เขาเป็นคนอเมริกา

 

-他是中国人.
Tā shì zhōngguó rén.
ทา ซื่อ จงกั๋ว เหริน
เขาเป็นคนจีน

 

-你是哪国人?
Nǐ shì nǎ guórén?
หนี่ ซื่อ หน่า กั๋ว เหริน
คุณเป็นชาติไหน

 

>>ตัวอย่างบทสนทนา<<

A:你是哪国人.
Nǐ shì nǎ guórén.
หนี่ ซื่อ หน่า กั๋ว เหริน
คุณเป็นคนชาติไหนครับ

 

B:我是中国人. 你呢?
Wǒ shì zhōngguó rén. Nǐ ne
หว่อ ซื่อ จงกั๋ว เหริน  หนี่เนอ
ฉันเป็นคนจีนค่ะ คุณล่ะคะ

 

A:我是泰国人,你朋友呢?
Wǒ shì tàiguó rén, nǐ péngyǒu ne
หว่อ ซื่อ ไท่กั๋วเหริน    หนี่ เผิงโหย่ว เนอ
ผมเป็นคนไทยครับ เพื่อนคุณล่ะครับ

 

B:他是美国人.
Tā shì měiguó rén.
ทา ซื่อ เหม่ย กั๋ว เหริน
เขาเป็นคนอเมริกันค่ะ

 

A:很高兴认识你。
Hěn gāoxìng rènshi nǐ
เหิ่น เกา ซิ่ง เริ่น ซือ หนี่
ยินดีที่ได้รู้จักคุณครับ

 

B:我也很高兴认识你.
Wǒ yě hěn gāoxìng rènshi nǐ.
หวอ เย๋ เหิ่น เกาซิ่ง เริ่น ซือ หนี่
ฉันก็ยินดีที่ดีรู้จักคุณเช่นกันค่ะ

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก