เข้าอินเตอร์เน็ต ภาษาจีน

上网 [shàngwǎng ซ่างหว่าง] เข้าเน็ต

>>ตัวอย่างประโยค<<

1.可以上网了吗?
Kěyǐ shàngwǎngle ma?
เขออี่ ซ่างหว่าง เลอ มะ
เข้าเน็ตได้ยัง

 

2.你一天一天上网干什么?
Nǐ yītiān yītiān shàngwǎng gànshénme?
หนี่ อี้เทียน อี้เทียน ซ่างหว่าง ก้าน เสินเมอ
วันๆเธอมัวแต่เล่นเน็ตทำอะไร

 

3.我上网不了.
Wǒ shàngwǎng bùliǎo
หว่อ ว่างหว่าง ปู้เหลี่ยว
ฉันเข้าเน็ตไม่ได้

 

4.你电脑可以上网了吗?
Nǐ diànnǎo kěyǐ shàngwǎng le ma?
หนี่ เตี้ยนเหน่า เขออี่ ซ่างหว่าง เลอ มะ
คอมพิวเตอร์ของเธอเข้าเน็ตได้หรือยัง

 

5.你有上网卡吗?
Nǐ yǒu shàngwǎng kǎ ma?
หนี โหย่ว ซ่างหวาง ข่า มะ
เธอมีการ์ดเข้าเน็ตไหม

 

6.你手机可以上网马?
Nǐ shǒujī kěyǐ shàngwǎng ma?
หนี โส่วจี เข่ออี่ ซ่างหว่าง มะ
มือถือเธอเข้าเน็ตได้ยัง

 

7.我手机也上网不了。
Wǒ shǒujī yě shàngwǎng bùliǎo.
หว่อ โส่วจี เหย่ ซ่างหว่าง ปู้เหลี่ยว
มือถือของฉันก็เข้าเน็ตไม่ได้เหมือนกัน

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก