เข้าเรียน ภาษาจีน

上课 [shàng kè ซ่างเค่อ] เข้าเรียน

>>ตัวอย่างประโยค<<

1.你几点上课?
Nǐ jǐ diǎn shàngkè?
หนี จี๋ เตี่ยน ซ่างเค่อ
เธอเข้าเรียนกี่โมง

 

2.我不想上课.
Wǒ bùxiǎng shàngkè.
หว่อ ปู้เสี่ยง ซ่าง เค่อ
ฉันไม่อยากเข้าเรียน

 

3.我八点半上课.
Wǒ bā diǎn bàn shàngkè.
หว่อ ปา เตี่ยน ป้าน ซ่างเค่อ
ฉันเข้าเรียนแปดโมงครึ่ง

 

4.今天老师不来 我就不上课了。
Jīntiān lǎoshī bù lái wǒ jiù bù shàngkèle
จินเทียน เหล่าซือ ปู้ ไหล ฉันจิ้ว ปู๋ ซ่างเค่อ เลอ
วันนี้คุณครูไม่มา ฉันก็จะไม่เข้าเรียนแล้ว

 

5.我们一般九点上课.
Wǒmen yībān jiǔ diǎn shàngkè.
หว่อเมิน อี้ปาน จิ๋ว เตี่ยน ซ่าง เค่อ
ปกติเราเข้าเรียนเก้าโมง

 

6.上课的时候 你就跟老师说吧。
Shàngkè de shíhou nǐ jiù gēn lǎoshī shuō ba
ซ่างเค่อ เตอ สือโฮ่ว หนี่ จิ้ว เกิน เหล่าซือ ชัว ปา
เข้าเรียนแล้วเธอค่อยบอกกับอาจารย์ก็แล้วกัน

 

7.你为什么昨天不上课?
Nǐ wèishéme zuótiān bù shàngkè?
หนี่ เว่ย เสินเมอ จั๋วเทียน ปู๋ ซ่างเค่อ
ทำไมเมื่อวานเธอไม่เข้าเรียน

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก