เคยไปเมืองจีนไหม ภาษาจีน

เคยไปเมืองจีนไหม你去过中国吗?

 

>>บทสนทนาที่1<<

A:你去过中国吗?
Nǐ qùguò zhōngguó ma
หนี่ ชู่ร์ กั้ว จง กั๋ว มะ
คุณเคยไปเมืองจีนไหม

 

B:去过。
Qùguò
ชู่ร์ กั้ว
เคยไป

 

A:你去过几次?
Nǐ qùguò jǐ cì
หนี่ ชู่ร์ กั้ว จี่ ชื่อ
คุณเคยไปกี่ครั้ง

 

B:去过一次。
Qùguò yīcì
ชู่ร์ กั้ว อี๋ ชื่อ
เคยไป1ครั้ง

 

>>บทสนทนาที่2<<

A:你去过中国吗?
Nǐ qùguò zhōngguó ma
หนี่ ชู่ร์ กั้ว จง กั๋ว มะ
คุณเคยไปเมืองจีนไหม

 

B:没去过。
Méi qùguò.
เหมย ชู่ร์ กั้ว
ไม่เคยไป

 

A:你想去中国吗?
Nǐ xiǎng qù zhōngguó ma?
หนี เสี่ยง ชวี่ จงกั๋ว มะ
คุณอยากไปประเทศจีนไหม

 

B:我想去中国,不过 我没有钱.
Wǒ xiǎng qù zhōngguó, bùguò wǒ méiyǒu qián.
หวอ เสี่ยง ชวี่ จงกั๋ว ปู๋กั้ว หว่อ เหมย โหย่ว เฉียน
ฉันอยากไปประเทศจีน แต่ว่าฉันไม่มีเงิน

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก