เครื่องคิดเลข ภาษาจีน

计算器 [jìsuàn qì จี้ซ่วนชี่] เครื่องคิดเลข

 

>>ตัวอย่างประโยค<<

1.你的计算机这么大.
Nǐ de jìsuànjī zhème dà.
หนี่ เตอ จี้ซ่วนจี เจ้อเมอ ต้า
เครื่องคิดเลขของเธอใหญ่อะไรอย่างนี้

 

2.我借你的计算机一下.
Wǒ jiè nǐ de jìsuànjī yīxià.
หว่อ เจี้ย หนี่ เตอ จี้ซ่วนจี อี๋เซี่ย
ฉันยืมเครื่องคิดเลขของเธอหน่อย

 

3.我的计算机没电了.
Wǒ de jìsuànjī méi diànle.
หว่อ เตอ จี้ซ่วนจี เหมย เตี้ยน เลอ
เครื่องคิดเลขของฉันถ่านหมดแล้ว

 

4.你会用计算机吗?
Nǐ huì yòng jìsuànjī ma?
หนี่ ฮุ่ย โย่ง จี้ซ่วนจี มะ
เธอใช้เครื่องคิดเลขเป็นไหม

 

5.我不会用计算机.
Wǒ bù huì yòng jìsuànjī.
หว่อ ปู๋ ฮุ้ย โย่ง จี้ซ่วนจี
ฉันใช้เครื่องคิดเลขไม่เป็น

 

6.我找不到计算机.
Wǒ zhǎo bù dào jìsuànjī.
หวอ เจ่า ปู้ เต้า จี้ซ่วนจี
ฉันหาเครื่องคิดเลขไม่เจอ

 

7.你看到我的计算机吗?
Nǐ kàn dào wǒ de jìsuànjī ma?
หนี่ ค่าน เต้า หว่อ เตอ จี้ซ่วนจี มะ
เธอเห็นเครื่องคิดเลขของฉันไหม

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก