เครื่องบิน ภาษาจีน

飞机 [fēijī เฟยจี] เครื่องบิน

>>ตัวอย่างประโยค<<

1.你坐过飞机吗?
Nǐ zuòguò fēijī ma?
หนี่ จั้ว กั้ว เฟยจี มะ
คุณเคยขึ้นเครื่องบินไหม

 

2.我没坐过飞机.
Wǒ méi zuòguò fēijī.
หว่อ เหมยจั้วกั้ว เฟยจี
ฉันไม่เคยขึ้นเครื่องบิน

 

3.你看过飞机吗?
Nǐ kànguò fēijī ma?
หนี่ ค่าน กั้ว เฟยจีมะ
คุณเคยเห็นเครื่องบินไหม

 

4.我没看过飞机.
Wǒ méi kànguò fēijī.
หว่อ เหมย ค่านกั้ว เฟยจี
ฉันไม่เคยเห็นเครื่องบิน

 

5.飞机是什么样子.
Fēijī shì shénme yàngzi.
เฟยจี ซื่อ เสินเมอ ย่างจื่อ
เครื่องบินเป็นลักษณะยังไง

 

6.飞机是很大.
Fēijī shì hěn dà.
เฟยจี ซื่อ เหิ่น จ้า
เครื่องบินใหญ่มาก

 

7.坐飞机危险吗?
Zuò fēijī wéixiǎn ma?
จั้ว เฟยจี เวยเสี่ยน มะ
นั่งเครื่องบินอันตรายไหม

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก