เครื่องปริ้นเตอร์ ภาษาจีน

打印机 [dǎyìnjī ต่าอิ้นจี] เครื่องปริ้น

 

>>ตัวอย่างประโยค<<

1.打印机哪好用?
Dǎyìnjī nǎgè pái hǎo yòng?
ต่าอิ้นจี หน่าเก้อ ไผ ห่าว โย่ง
เครื่องปริ้นยี่ห้อไหนใช้ดี

 

2.那是谁的打印机?
Nà shì shuí de dǎyìnjī?
น่า ซื่อ เสย เตอ ต่าอิ้นจี
นั่นเครื่องปริ้นของใคร

 

3.我也不知道是谁的打印机?
Wǒ yě bù zhīdào shì shuí de dǎyìnjī?
หวอ เหย่ ปู้ จือเต้า ซื่อ เสย เตอ ต่าอิ้นจี
ฉันก็ไม่รู้ว่าเป็นเครื่องปริ้นของใคร

 

4.我喜欢用三星的打印机。
Wǒ xǐhuan yòng sānxīng de dǎyìnjī
หวอ สี่ ฮวน โย่ง ซานซิง เตอ ต่าอิ้นจี
ฉันชอบใช้เครื่องปริ้นของซัมซุง

 

5.三星的打印机很好用.
Sānxīng de dǎyìnjī hěn hǎo yòng.
ซานซิง เตอ ต่าอิ้นจี เหิน ห่าว โย่ง
เครื่องปริ้นของซัมซุงใช้ดีมาก

 

6.这个打印机坏了。
Zhège dǎyìnjī huàile
เจ้อ เก้อ ต่าอิ้น จี ไฮ่ว เลอ
เครื่องปริ้นเครื่องนี้เสียแล้ว

 

7.听说 你买新的打印机是吗?
Tīng shuō nǐ mǎi xīn de dǎyìnjī shì ma?
ทิง ซัว หนี หม่าย ซิน เตอ ต่าอิ้นจี ซื่อ มา
ได้ยินมาว่า เธอซื้อเครื่องปริ้นใหม่เหรอ

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก