เงาะ ภาษาจีน

红毛丹 [hóngmáodān หงเหมาตาน] เงาะ

>>ตัวอย่างประโยค<<

1.红毛丹是怎么样子?
Hóng máo dān shì zěnme yàngzi?
หงเหมาตาน ซื่อ เจิ่นเมอ ย่างจื่อ
เงาะมันเป็นลักษณะยังไงเหรอ

 

2.红毛丹是红色 里面是白色.
Hóng máo dān shì hóngsè lǐmiàn shì báisè.
หงเหมาตาน ซื่อ หงเซ่อ หลี่เมี่ยน ซื่อ ไป๋เซ่อ
เงาะเป็นสีแดง ข้างในเป็นสีขาว

 

3.你喜欢吃红毛丹吗?
Nǐ xǐhuan chī hóng máo dān ma?
หนี สี่ฮวน ชรือ หงเหมาตาน มะ
เธอชอบกินเงาะไหม

 

4.我不喜欢吃红毛丹.
Wǒ bù xǐhuan chī hóng máo dān.
หว่อ ปู้ สี่ฮวน ชรือ หงเหมาตาน
ฉันไม่ชอบกินเงาะ

 

5.红毛丹好吃吗?
Hóng máo dān hǎo chī ma?
หงเหมาตาน เห่า ชรือ มะ
เงาะอร่อยไหม

 

6.我要红毛丹两公斤.
Wǒ yào hóng máo dān liǎng gōngjīn.
หว่อ เย่า หงเหมาตาน เหลี่ยง กงจีน
ฉันขอเงาะสองกิโล

 

7.红毛丹一公斤多少?
Hóng máo dān yī gōngjīn duōshǎo?
หงเหมาตาน อี้ กง จิน ตัวเส่า
เงาะหนึ่งกิโลเท่าไหร่คะ

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก