เชอร์รี่ ภาษาจีน

樱桃 [yīngtáo อิงเถา] เชอร์รี่

>>ตัวอย่างประโยค<<

1.我不喜欢吃樱桃。
Wǒ bù xǐhuān chī yīngtáo.
หว่อ ปู้ สี่ฮวน ชือ อิงเถา
ฉันไม่ชอบกินเชอร์รี่

 

2.这里市场有樱桃吗?
Zhèlǐ shìchǎng yǒu yīngtáo ma?
เจ้อหลี่ ซื่อฉ่าง โหย่ว อิงเถา มะ
ตลาดที่นี่มีเชอร์รี่ไหม

 

3.泰国没有樱桃。
Tàiguó méiyǒu yīngtáo.
ไท่กั๋ว เหมย โหย่ว อิงเถา
เมืองไทยไม่มีเชอร์รี่

 

4.中国有樱桃吗?
Zhōngguó yǒu yīngtáo ma?
จงกั๋ว โหย่ว อิงเถา มะ
เมืองจีนมีเชอร์รี่ไหม

 

5.院子里种了几棵樱桃树。
Yuànzi lǐ zhòngle jǐ kē yīngtáo shù.
เยี่ยนจือ หลี่ จ้ง เลอ จี่ เคอ อิงเถา ซู่
ในสวนมีต้นเชอร์รี่ที่ปลุกสองสามตัน

 

6.樱桃好吃 但树难种。
Yīngtáo hǎo chī dàn shù nán zhòng.
อิงเถา ห่าว ชือ ต้าน ซู่ หนาน จ้ง
เชอร์รี่อร่อย แต่ปลูกยาก

 

7.我给你买了一篮子樱桃.
Wǒ gěi nǐ mǎile yī lánzi yīngtáo
หว่อ เก๋ย หนี หม่าย เลอ อี็ หลาน อิงเถา
ฉันให้เธอหนึ่งตะกร้าเชอร์รี่

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก