เชียงราย ภาษาจีน

清萊府 [Qīng lái fǔ ชิงไหลฝู่] เชียงราย

>>ตัวอย่างประโยค<<

1.清萊在泰国北部是吗?
Qīng lái zài tàiguó běibù shì ma?
ชิงไหล จ้าย ไท่กั๋ว เป๋ยปู้ ซื่อ มะ
เชียงรายอยู่ทางภาคเหนือของไทยใช่ไหม

 

2.从清迈到清萊多远?
Cóng qīng mài dào qīng lái duō yuǎn?
ฉง ชิงม่าย เต้า ชิงไหล ตัว หย่วน
จากเชียงใหม่ถึงเชียงรายไกลเท่าไหร่

 

3.我不是清萊人.
Wǒ bùshì qīng lái rén.
หว่อ ปู๋ ซื่อ ชิงไหลเหริน
ฉันไม่ใช่คนเชียงราย

 

4.我爸爸在清萊工作.
Wǒ bàba zài qīng lái gōngzuò.
หว่อ ป้าปา จ้าย ชิงไหล กงจั้ว
พ่อฉันทำงานที่เชียงราย

 

5.你想跟我一起去清萊吗?
Nǐ xiǎng gēn wǒ yīqǐ qù qīng lái ma?
หนี เสี่ยง เกิน หว่อ อี้ฉี่ ชวี่ ชิงไหล มะ
เธอจะไปเชียงรายด้วยกันกับฉันไหม

 

6.我还没去过清萊
Wǒ hái méi qùguò qīng lái
หว่อ ไห เหมย ชวี่ กั้ว ชิงไหล
ฉันยังไม่เคยไปเชียงราย

 

7.我朋友是清萊人.
Wǒ péngyǒu shì qīng lái rén.
หว่อ เผิงโหย่ว ซื่อ ชิงไหล เหริน
เพื่อนฉันเป็นคนเชียงราย

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก