เทนนิส ภาษาจีน

网球 [wǎngqiú หว่างฉิว] เทนนิส

>>ตัวอย่างประโยค<<

1.你可以打网球吗?
Nǐ kěyǐ dǎ wǎngqiú ma?
หนี่ เขออี่ ต๋า หว่างฉิว มะ
คุณตีเทนนิสได้ไหม

 

2.你会打网球吗?
Nǐ huì dǎ wǎngqiú ma?
หนี่ ฮุ่ย ต๋า หว่างฉิว มะ
คุณตีเทนนิสเป้ไหม

 

3.我不会打网球.
Wǒ bù huì dǎ wǎngqiú.
หว่อ ปู้ ฮุ่ย ตา หว่างฉิว
ฉันตีเทนนิสไม่เป็น

 

4.网球很难打.
Wǎngqiú hěn nán dǎ.
หว่าง ฉิว เหิ่น หนาน ต่า
เทนนิสตียากมาก

 

5.今天晚上我们去打网球吧.
Jīntiān wǎnshàng wǒmen qù dǎ wǎngqiú ba.
จินเทียน หว่างซ่าง หว่อเมิน ชวี่ ต่า หว่างฉิว ปา
วันนี้ตอนเย็นเราไปตีเทนนิสกันนะ

 

6.我想学打网球.
Wǒ xiǎng xué dǎ wǎngqiú.
หว่อ เสี่ยง เสีย ต๋า หว่างฉิว
ฉันอยากเรียนตีเทนนิส

 

7.今天有网球比赛.
Jīntiān yǒu wǎngqiú bǐsài.
จินเทียน โหยว หว่างฉิว ปี่ไส้
วันนี้มีการแข่งขันเทนนิส

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก