เป็ด ภาษาจีน

 [yā ยา] เป็ด

>>ตัวอย่างประโยค<<

1.北京烤鸭很好吃.
Běijīng kǎoyā hěn hào chī.
เป่ยจิงเข่ายา เหิน ห่าว ชรือ
เป็ดย่างปักกิ่งอร่อยไหม

 

2.鸭蛋好吃吗.
Yādàn hǎo chī ma.
ยา ต้าน ห่าว ชรือ มะ
ไข่เป็ดอร่อยไหม

 

3.你吃过北京烤鸭吗?
Nǐ chīguò běijīng kǎoyā ma?
หนี่ ชรือกั้ว เป่ยจิง เข่ายา มะ
คุณเคยกินเป็ดย่างปักกิ่งไหม

 

4.他家养鸭很多.
Tā jiāyǎng yā hěnduō.
ทาเจีย หย่าง ยา เหิ่น ตัว
บ้านเขาเลี้ยงเป็ดจำนวนมาก

 

5.鸡肉比雅肉好吃.
Jīròu bǐ yā ròu hǎo chī.
จีโร่ว ปี่ ยาโร่ว ห่าว ชรือ
เนื้อไก่อร่อยกว่าเนื้อเป็ด

 

6.我没吃过鸭肉.
Wǒ méi chīguò yā ròu.
หว่อ เหมย ชรือกั้ว ยาโร่ว
ฉันไม่เคยกินเนื้อเป็ด

 

7.养鸭 难养吗?
Yǎng yā nán yǎng ma?
หย่างยา หนาน หย่าง มะ
เลี้ยงเป็ดเลี้ยงยากไหม

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก