เพื่อนของฉัน รอยย์ บทความภาษาจีน

เพื่อนของฉัน รอยย์ 我的朋友罗伊

 

                 我有一个很好的朋友。他的名字叫罗伊。他住在谢桥。他12岁,他的生日是在3月。他会说汉语也会说英语。他不高。他的头发是短的。他带黄色的眼镜。他喜欢在夏天到河里游泳。游泳能使他开心。他的数学和英语都很好。有时他教我数学。我常常跟他一起看书。他永远都是我的好朋友
                ฉันมีเพื่อนที่ดีคนหนึ่ง ชื่อของเขาคือรอย เขาอาศัยอยู่ในเซี่ยเฉียว เขาอายุ 12 ปี วันเกิดของเขาคือมีนาคม เขาสามารถพูดภาษาจีนและพูดภาษาอังกฤษได้ เขาเป็นคนไม่สูง ผมของเขาสั้น เขาใส่แว่นตาสีเหลือง เขาชอบว่ายน้ำในแม่น้ำช่วงฤดูร้อน ว่ายน้ำทำให้เขามีความสุข คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษของเขาดีมาก บางครั้งเขาสอนคณิตให้ฉัน ฉันมักจะอ่านหนังด้วยกันกับเขา เขาจะเป็นเพื่อนที่ดีของฉันตลอดไป

 

>>แปลเทียบประโยค<<

 

我有一个很好的朋友。他的名字叫罗伊。
Wǒ yǒu yīgè hěn hǎo de péngyǒu. Tā de míngzì jiào luō yī.
ฉันมีเพื่อนที่ดีคนหนึ่ง ชื่อของเขาคือรอย

 

他住在谢桥。他12岁,他的生日是在3月。
Tā zhù zài xiè qiáo. Tā 12 suì, tā de shēngrì shì zài 3 yuè.
เขาอาศัยอยู่ในเซี่ยเฉียว เขาอายุ 12 ปี วันเกิดของเขาคือมีนาคม

 

他会说汉语也会说英语。
Tā huì shuō hànyǔ yě huì shuō yīngyǔ.
เขาสามารถพูดภาษาจีนและพูดภาษาอังกฤษได้

 

他不高。他的头发是短的。
Tā bù gāo. Tā de tóufǎ shì duǎn de.
เขาเป็นคนไม่สูง ผมของเขาสั้น

 

他带黄色的眼镜。他喜欢在夏天到河里游泳。
Tā dài huángsè de yǎnjìng. Tā xǐhuān zài xiàtiān dào hé lǐ yóuyǒng.
เขาใส่แว่นตาสีเหลือง เขาชอบว่ายน้ำในแม่น้ำช่วงฤดูร้อน

 

游泳能使他开心。他的数学和英语都很好。
Yóuyǒng néng shǐ tā kāixīn. Tā de shùxué hé yīngyǔ dōu hěn hǎo.
ว่ายน้ำทำให้เขามีความสุข คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษของเขาดีมาก

 

有时他教我数学。我常常跟他一起看书。
Yǒushí tā jiào wǒ shùxué. Wǒ chángcháng gēn tā yīqǐ kànshū.
บางครั้งเขาสอนคณิตให้ฉัน ฉันมักจะอ่านหนังสือด้วยกันกับเขา

 

他永远都是我的好朋友。
Tā yǒngyuǎn dōu shì wǒ de hǎo péngyǒu.
เขาจะเป็นเพื่อนที่ดีของฉันตลอดไป

 

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก