เมืองไทยร้อนไหม ภาษาจีน

เมืองไทยร้อนไหม泰国热吗?

 

>>ตัวอย่างบทสนทนา<<

-泰国热吗?
Tàiguó rè ma?
ไท่กั๋ว เร่อ มะ
เมืองไทยร้อนไหม

 

-泰国天气很热.
Tàiguó tiānqì hěn rè.
ไท่กั๋ว เทียนชี่ เหิ่น เร่อ
อากาศเมืองไทยร้อนมาก

 

-泰国北部不太热.
Tàiguó běibù bù tài rè.
ไท่กั๋ว เป่ยปู้ ปู๋ ไท่ เร่อ
ภาคเหนือของไทยไม่ค่อยร้อน

 

>>ตัวอย่างบทสนทนา<<

A:你觉得泰国热吗?
Nǐ juéde tàiguó rè ma
หนี่ เจี๋ย เต่อ ไท่กั๋ว เร่อ มะ
เธอคิดว่าเมืองไทยร้อนไหม

 

B:我觉得泰国很热。
Wǒ juéde tàiguó hěn rè
หว่อ เจี๋ย เต๋อ ไท่กั๋ว เหิ่น เร่อ
ฉันรู้สึกว่าเมืองไทยร้อนมาก

 

A:今天这么热,我们去游泳吧.
Jīntiān zhème rè, wǒmen qù youyǒng ba.
จินเทียน เจ้อเมอ เร่อ หว่อเมิน ชวี่ โหยวโหย่ง ปา
วันนี้ทำไมร้อนอย่างนี้ เราไปว่ายน้ำกันเถอะ

 

B:我们去哪里游泳?
Wǒmen qù nǎlǐ yóuyǒng?
หว่อเมิน ชวี่ หนา หลี่ โหยว โหย่ง
เราจะไปว่ายน้ำที่ไหนดี

 

A:我们去海边吧 从这里不远.
Wǒmen qù hǎibiān ba cóng zhèlǐ bù yuǎn.
หว่อเมิน ชวี่ ไห่ เปียน ปา ฉงเจ้อ หลี่ ปู้ เหยี่ยน
เราไปชายหาดกันเถอะ ไม่ไกลจากที่นี่

 

B:用多长时间呢?
Yòng duō cháng shíjiān ne?
โย่ง ตัว ฉาง สือ เจียน
ใช้เวลาเท่าไหร่

 

A:开车大概三十分钟。
Kāichē dàgài sānshí fēnzhōng
คายเชอ ต้าก้าย ซานสือ เฟินจง
ขับรถไปก้ประมาณสามสิบนาที

 

B:好,那我们走吧.
Hǎo, nà wǒmen zǒu ba.
ห่าว น่า หว่อเมิน โจ่วปา
งั้นเราไปกันเถอะ

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก