เรขาคณิต ภาษาจีน

คำศัพท์ภาษาจีน เรขาคณิต

几何 [jǐhé จี่เหอ] เรขาคณิต

รวมคำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับเราขาคณิต

 

形状   [xíngzhuàng สิงจ้วง] รูปทรง

球形   [qiúxíng ฉิวสิง] ทรงกลม

四方形   [sìfāngxíng ซื่อฟางสิง] สี่เหลี่ยม

长方形   [chángfāngxíng ฉางฟางสิง] สี่เหลี่ยมผืนผ้า

正方形   [zhèngfāngxíng เจิ้งฟางสิง] สี่เหลี่ยมจัตุรัส

三角形   [sānjiǎoxíng ซานเจี่ยวสิง] สามเหลี่ยม

八角形   [bājiǎoxíng ปาเจี่ยวสิง] แปดเหลี่ยม

五角形   [wǔjiǎoxíng อู๋เจี่ยวสิง] ห้าเหลี่ยม

圆锥形   [yuánzhuīxíng เหยียนจุยสิง] ทรงกรวย

金字塔形  [jīnzì tǎxíng จินจื้อถ่าสิง] ทรงปิรามิด

圆柱形   [yuánzhùxíng เหยียนจู้สิง] ทรงกระบอก

圆形   [yuánxíng เหยียนสิง] วงกลม

半圆形   [bànyuánxíng ป้านเหยียนสิง] กึ่งวงกลม

椭圆形   [tuǒyuánxíng หยียนสิง] วงรี

直线   [zhíxiàn จื๋อเซี่ยน] เส้นตรง

曲线   [qūxiàn ชูร์เซี่ยน] เส้นโค้ง

几何   [Jǐhé จี่เหอ] เรขาคณิต

二维   [Èr wéi เอ้อเหวย] สองมิติ

三维   [Sānwéi ซานเหวย] สามมิติ

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก