ชีวิตในโรงเรียนของฉัน เรียงความภาษาจีน

我的学校生活 ชีวิตในโรงเรียนของฉัน

 

               我的名字叫马妮,在清迈学校上学。我的学校很大很漂亮,我很高兴能在这个学校上学。我通常在七点到学校,八点开始上课。我一天有七节课,早上四节,下午三节。课堂上,我认真听讲,课后我和和同学们玩得很开心,我们有很多的活动可以玩。我五点下课,我常常在花半个小时的时间参加体育活动,这有益于我的健康。我喜欢我的学校生活。

 

                  ฉันชื่อมานี เรียนที่โรงเรียนเชียงใหม่ โรงเรียนฉันใหญ่มากและสวยมาก ฉันดีใจมากที่ได้เรียนที่โรงเรียนนี้ ปกติฉันถึงโรงเรียนเจ็ดโมงเช้า แปดโมงเริ่มเรียน หนึ่งวันฉันมีเจ็ดวิชา ช่วงเช้าสี่วิชา ช่วงบ่ายสามวิชา ในห้องเรียน ฉันตั้งใจฟังมาก หลังเรียนฉันและเพื่อนๆเล่นกันสนุกมาก เรามีกิจกรรมมากมายที่จะเล่น ฉันเลิกเรียนห้าโมงเย็น ฉันมักจะใช้เวลาครึ่งชั่วโมงเล่นกีฬา นี่เป็นสิ่งที่ดีสำหรับสุขภาพของฉัน ฉันชอบชีวิตในโรงเรียนของฉัน

 

>>แปลเทียบประโยค<<

 

-我的名字叫马妮.
Wǒ de míngzì jiào mǎ nī.
ฉันชื่อมานี

 

-在清迈学校上学。
Zài qīng mài xuéxiào shàngxué.
เรียนที่โรงเรียนเชียงใหม่

 

-我的学校很大很漂亮.
Wǒ de xuéxiào hěn dà hěn piàoliang
โรงเรียนฉันใหญ่มากและสวยมาก

 

-我很高兴能在这个学校上学。
Wǒ hěn gāoxìng néng zài zhège xuéxiào shàngxué.
ฉันดีใจมากที่ได้เรียนที่โรงเรียนนี้

 

-我通常在七点到学校,八点开始上课。
Wǒ tōngcháng zài qī diǎn dào xuéxiào, bā diǎn kāishǐ shàngkè.
ปกติฉันถึงโรงเรียนเจ็ดโมงเช้า แปดโมงเริ่มเรียน

 

-我一天有七节课,早上四节,下午三节。
Wǒ yītiān yǒu qī jié kè, zǎoshang sì jié, xiàwǔ sānjié.
หนึ่งวันฉันมีเจ็ดวิชา ช่วงเช้าสี่วิชา ช่วงบ่ายสามวิชา

 

-课堂上,我认真听讲,课后我和和同学们玩得很开心。
Kètáng shàng, wǒ rènzhēn tīngjiǎng, kè hòu wǒ hé hé tóngxuémen wán de hěn kāixīn.
ในห้องเรียน ฉันตั้งใจฟังมาก หลังเรียนฉันและเพื่อนๆเล่นกันสนุกมาก

 

-我们有很多的活动可以玩。
Wǒmen yǒu hěnduō de huódòng kěyǐ wán.
เรามีกิจกรรมมากมายที่จะเล่น

 

-我五点下课,我常常在花半个小时的时间参加体育活动,这有益于我的健康。
Wǒ wǔ diǎn xiàkè, wǒ chángcháng zài huā bàn gè xiǎoshí de shíjiān cānjiā tǐyù huódòng, zhè yǒuyì yú wǒ de jiànkāng.
ฉันเลิกเรียนห้าโมงเย็น ฉันมักจะใช้เวลาครึ่งชั่วโมงเล่นกีฬา นี่เป็นสิ่งที่ดีสำหรับสุขภาพของฉัน

 

-我喜欢我的学校生活
Wǒ xǐhuan wǒ de xuéxiào shēnghuó.
ฉันชอบชีวิตในโรงเรียนของฉัน

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก