คุณเล่นอินเตอร์เน็ตบ่อยไหม ภาษาจีน

คุณเล่นอินเตอร์เน็ตบ่อยไหม你常常上网吗?

 

>>บทสนทนาที่1<<

A:你常常上网吗?
nǐ chánɡchánɡ shànɡwǎnɡ mɑ ?
หนี่ฉางฉางซ่างหว่างมะ
คุณเล่นอินเตอร์เน็ตบ่อยไหม

 

B:是,我常常上网。
shì ,wǒ chánɡchánɡ shànɡwǎnɡ 。
ซื่อ หว่อฉางฉางซ่างว่าง
ใช่ ฉันเล่นอินเตอร์เน็ตบ่อย

 

A:你常常在哪儿上网?
nǐ chánɡ chánɡzài nǎér shànɡwǎnɡ ?
หนี่ฉางฉางจ้าย หน่าร์ ซ่างหว่าง
คุณมักจะเล่นเน็ตที่ไหน

 

B:我常在家上网。
wǒ chánɡ zàijiā shànɡwǎnɡ 。
หว่อฉางจ้ายเจียซ่างหว่าง
ฉันมักจะเล่นเน็ตที่บ้าน

 

>>บทสนทนาที่2<<

A:你常常上网吗?
nǐ chánɡchánɡ shànɡwǎnɡ mɑ ?
หนี่ฉางฉางซ่างหว่างมะ
คุณเล่นอินเตอร์เน็ตบ่อยไหม

 

B:是,我常常上网。
Shì, wǒ chángcháng shàngwǎng.
ซื่อ หว่อ ฉางฉาง ซ่าง หว่าง
ใช่ ฉันเล่นอินเตอร์เน็ตบ่อยๆ

 

A:你一天上网几个小时?
Nǐ yītiān shàngwǎng jǐ gè xiǎoshí?
หนี่ อี้ เทียน ซ่างหว่าง จี่เก้อ เสี่ยว สือ
หนึ่งวันคุณเล่นอินเตอร์เน็ตกี่วัน

 

B:我一天上网三个小时。
Wǒ yītiān shàngwǎng sān gè xiǎoshí.
หว่อ อี้ เทียน ซ่างหว่าง ซาน เก้อ เสี่ยว สือ
หนึ่งวันฉันเล่นอินเตอร์เน็ตสามชั่วโมง

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก