เล่น ภาษาจีน

[wán หวาน] เล่น

>>ตัวอย่างประโยค<<

1.球场可以玩。
Qiúchǎng kěyǐ wán.
ฉิว ฉ่าง เขออี่ หวาน
สนามบอลสามารถเล่นได้

 

2.我们玩游戏吧。
Wǒmen wán yóuxì ba
หว่อ เมิน หวาน โหยว ซี่ มะ
เราเล่นเกมกันเถอะ

 

3.希望你玩得愉快!
Xīwàng nǐ wán dé yúkuài!
ซีว่าง หนี่เมิน หวาน เตอ หยี ไค่ว
หวังว่าเธอจะอย่างมีความสุข

 

4.在这儿玩不安全
Zài zhè’er wán bù ānquán
จ้าย เจ้อ หวาน ปู้ อันฉวน
เล่นที่นี่ไม่ปลอดภัย

 

5.再玩一次,然后就睡觉。
Zài wán yīcì, ránhòu jiù shuìjiào.
จ้าย หวาน อี๋ชื่อ ล หรานโฮ่ว จิ้ว ซุ่ยเจี้ยว
เล่นอีกครั้ง หลังจากนั้นก็นอน

 

6.学生在宿舍玩电脑游戏。
Xuéshēng zài sùshè wán diànnǎo yóuxì.
เสียเซิง จ้าย ซู่เซ่อ หวาน เตี้ยนเหน่า โหยวซี่
นักเรียนอยู่ในหอพักเล่นเกมคอมพิวเตอร์

 

7.他们玩得很开心。
Tāmen wán dé hěn kāixīn.
ทาเมิน หวาน เตอ เหิ่น คายซิน
พวกเขาเล่นกันอย่างมีความสุข

 

8.我经常边工作边玩。
Wǒ jīngcháng biān gōngzuò biān wán.
หว่อ จิงฉาง เปียน จงจั้ว เปียน หวาน
ปกติฉันจะทำงานไปด้วยเล่นไปด้วย

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก