เสือ ภาษาจีน

老虎 { lǎohǔ เหลาสู่ } เสือ

>>ตัวอย่างประโยค<<

1.现在泰国有老虎很少了。
Xiànzài tàiguó yǒu lǎohǔ hěn shǎole.
เซี่ยนจ้าย ไท่กั๋ว โหย่ว เหลาหู่ เหิน เส่า
ตอนนี้ประเทศไทยมีเสือน้อยลง

 

2.我看过老虎了。
Wǒ kànguò lǎohǔle.
หว่อ ค่าน กั้ว เหลาหู่
ฉันเคยเห็นเสือแล้ว

 

3.去年老虎的数量增长了三倍。
Qùnián lǎohǔ de shùliàng zēngzhǎngle sān bèi.
ชวี่ เหนียน เหลาหู่ เตอ ซู่เลี่ยง เจิงเจีย จ่าง เลอ ซานเป้ย
ปีที่แล้วจำนวนเสือเพิ่มขึ้นสามเท่า

 

4.现在泰国有老虎大概几只。
Xiànzài tàiguó yǒu lǎohǔ dàgài jǐ zhǐ.
เซี่ยนจ้าย ไท่กั๋ว โหย่ว เหลาหู่ ต้าก้าย จี่ จือ
ตอนนี้ประเทสไทยมีเสืออยู่ประมาณกี่ตัว

 

5.老虎是什么颜色?
Lǎohǔ shì shénme yánsè?
เหลาหู่ ซื่อ เสินเมอ เหยียนเซ่อ
เสือมีสีอะไร

 

6.一般老虎是黄色。
Yībān lǎohǔ shì huángsè.
อี้ปาน เหลาหู่ ซื่อ หวงเซ่อ
โดยทั่วไปเสือเป็นสีเหลือง

 

7.爷爷没看过老虎。
Yéyé méi kànguò lǎohǔ.
เหย่ เย เหมย ค่าน กั้ว เหลาหู่
คุณปุูไม่เคยเห็นเสือ

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก