แครอท ภาษาจีน

红萝卜 [hóngluóbo หงหลัวโป] แครอท

>>ตัวอย่างประโยค<<

1.你喜欢吃红萝卜吗?
Nǐ xǐhuān chī hóng luóbo ma?
หนี สี่ฮวน ชรือ หงหลัวโป มะ
คุณชอบกินแครอทไหม

 

2.我不喜欢吃红萝卜。
Wǒ bù xǐhuān chī hóng luóbo.
หว่อ ปู้ สี่ฮวน ชรือ หงหลัวโป
ฉันไม่ชอบกินแครอท

 

3.你家有红萝卜吗。
Nǐ jiā yǒu hóng luóbo ma.
หนี่ เจีย โหย่ว หงหลัวโป มะ
บ้านเธอมีแครอทไหม

 

4.现在红萝卜很贵。
Xiànzài hóng luóbo hěn guì.
เซี่ยนจ้าย หงหลัวโป เหิ่น กุ้ย
ตอนนี้แครอทแพงมาก

 

5.这里有红萝卜卖吗。
Zhè li yǒu hóng luóbo mài ma.
เจ้อ หลี โหย่ว หงหลัวโป ม่าย มะ
ที่นี่แครอทขายไหม

 

6.哪里有红萝卜卖?
Nǎ li yǒu hóng luóbo mài?
หนา หลี โหย่ว หงหลัวโป ม่าย
ที่ไหนมีแครอทขายบ้าง

 

7.我弟弟很喜欢吃红萝卜.
Wǒ dìdì hěn xǐhuān chī hóng luóbo.
หว่อ ตี้ตี้ เหิน สี่ฮวน ชรือ หงหลัวโป
น้องชายฉันชอบกินแครอทมาก

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก