คุณแต่งงานหรือยัง ภาษาจีน

คุณแต่งงานหรือยัง你结婚了吗?

 

>>ตัวอย่างประโยค<<

-你结婚了吗?
Nǐ jiéhūnle ma?
หนี่ เจี๋ยฮูน เลอ มะ
คุณแต่งงานหรือยัง

 

-我还没结婚.
Wǒ hái méi jiéhūn.
หว่อ ไห เหมย โหย่ว เจี๋ยฮูน
ฉันยังไม่แต่งาน

 

-我结婚了
Wǒ jiéhūnle
หว่อ เจี๋ย ฮูน เลอ
ฉันแต่งงานแล้ว

 

>>ตัวอย่างบทสนทนา<<

A:你结婚了吗?
Nǐ jiéhūnle ma?
หนี่ เจี๋ยฮูน เลอ มะ
คุณแต่งงานแล้วหรือยัง

 

B:我结婚了, 你呢?
Wǒ jiéhūnle, nǐ ne
หว่อ เจี๋ยฮูน เลอ หนี่เนอ
ฉันแต่งงานแล้ว คุณล่ะ

 

A:我还没结婚, 你有孩子了吗?
Wǒ hái méi jiéhūn, nǐ yǒu háizile ma?
หว่อ ไห เหมย เจี๋ยฮูน ,หนี โหย่ว ไห จื่อ เลอ มะ
ฉันยังไม่แต่งงาน คุณมีลูกแล้วหรือยัง

 

B:我还没有孩子, 你什么时候结婚?
Wǒ hái méiyǒu háizi, nǐ shénme shíhou jiéhūn?
หว่อ ไห เหมยโหย่ว ไหจื่อ, หนี่ เสินเมอ สือโฮ่ว เจี๋ยฮูน
ฉันยังไม่มีลูก ,คุณจะแต่งงานเมื่อไหร่

 

A:我打算大概明年.
Wǒ dǎsuàn dàgài míngnián.
หวอ ต่า ซ่วน ต้าก้าย หมิงเหนียน
ฉันวางแผนปีหน้า

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก