แปรงฟันก่อนนอน บทความภาษาจีน

睡前刷牙แปรงฟันก่อนนอน

 

              我是一个孩子,我睡觉前很懒不想做事情,我不想刷牙。我的父母尝试着让我每晚刷牙,他们经常和我谈论这个,但是我就是太懒了,无视他们。一天,我看到电视上有个男孩的牙齿被重要损伤,因为他喜欢吃糖但是不经常刷牙。打从那时起,我知道我每晚睡觉前要刷牙。
               ผมเป็นเด็กคนหนึ่ง ก่อนนอนนั้นผมขี้เกียจและไม่อยากทำอะไรเลย ผมไม่อยากแปรงฟัน พ่อแม่ของผมพยายามที่จะทำให้ผมแปรงฟันทุกคืน พวกท่านมักจะเรื่องนี้กับผม แต่ผมขี้เกียจเกินไป เลยไม่สนใจพวกเขา อยู่มาวันหนึ่งผมเห็นฟันผุของเด็กชายในทีวี เพราะเขาชอบกินขนม แต่ไม่แปรงฟันสม่ำเสมอ ตั้งแต่ตอนนั้นมา ผมรู้แล้วว่าผมต้องแปรงฟันก่อนนอนทุกคืน

 

>>แปลเทียบประโยค<<

 

>我是一个孩子,我睡觉前很懒不想做事情,我不想刷牙。
Wǒshì yīgè háizi, wǒ shuìjiào qián hěn lǎn bùxiǎng zuò shìqíng, wǒ bùxiǎng shuāyá.
ผมเป็นเด็กคนหนึ่ง ก่อนนอนนั้นผมขี้เกียจและไม่อยากทำอะไรเลย ผมไม่อยากแปรงฟัน

 

>我的父母尝试着让我每晚刷牙
Wǒ de fùmǔ chángshìzhe ràng wǒ měi wǎn shuāyá
พ่อแม่ผมให้ผมแปรงฟันทุกคืน

 

>他们经常和我谈论这个,但是我就是太懒了,无视他们。
Tāmen jīngcháng hé wǒ tánlùn zhège, dànshì wǒ jiùshì tài lǎnle, wúshì tāmen.
พวกท่านมักจะคุยเรื่องนี้กับผม แต่ผมขี้เกียจเกินไป เลยไม่สนใจพวกเขา

 

>一天, 我看到电视上有个男孩的牙齿被重要损伤
Yītiān, wǒ kàn dào diànshì shàng yǒu gè nánhái de yáchǐ bèi zhòngyào sǔnshāng
อยู่มาวันหนึ่งผมเห็นฟันผุของเด็กชายในทีวี

 

>因为他喜欢吃糖但是不经常刷牙。
Yīnwèi tā xǐhuan chī táng dànshì bù jīngcháng shuāyá.
เพราะเขาชอบกินขนม แต่ไม่แปรงฟันสม่ำเสมอ

 

>打从那时起,我知道我每晚睡觉前要刷牙。
Dǎcóng nà shí qǐ, wǒ zhīdào wǒ měi wǎn shuìjiào qián yào shuāyá.
ตั้งแต่ตอนนั้นมา ผมรู้แล้วว่าผมต้องแปรงฟันก่อนนอนทุกคืน

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก