แมว ภาษาจีน

[Māo เมา] แมว

>>ตัวอย่างประโยค<<

1.你喜欢猫吗?
Nǐ xǐhuan māo ma?
หนี สี่ฮวน เมา มะ
คุณชอบแมวไหม

 

2.我家有五只貓.
Wǒjiā yǒu wǔ zhǐ māo.
หว่อ เจีย โหยว อู่ จือ เมา
บ้านฉันมีแมวห้าตัว

 

3.他的猫很胖.
Tā de māo hěn pàng.
ทา เตอ เมา เหิ่น พ่าง
แมวของเขาใหญ่มาก

 

4.中国猫比泰国猫大.
Zhōngguó māo bǐ tàiguó māo dà.
จงกั๋ว เมา ปี่ ไท่กั๋ว เมา ต้า
แมวจีนใหญ่กว่าแมวไทย

 

5.我想养貓.
Wǒ xiǎng yǎng māo.
หว่อ เสียง หย่าง เมา
ฉันอยากเลี้ยงแมว

 

6.我弟弟很喜欢猫.
Wǒ dìdì hěn xǐhuan māo.
หว่อ ตี้ติ เหิน สี่ฮวน เมา
น้องชายฉันชอบแมวมาก

 

7.我妈妈不喜欢猫.
Wǒ māmā bù xǐhuan māo.
หว่อ มะมา ปู้ สี่ฮวน เมา
แม่ฉันไม่ชอบแมว

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก