แม็กเย็บกระดาษ ภาษาจีน

订书机 [dìng shū jī ติ้งซูจี] แม็ก

 

>>ตัวอย่างประโยค<<

1.我借你的订书机一下.
Wǒ jiè nǐ de dìng shū jī yīxià.
หว่อ เจี้ย หนี่ เตอ ติ้งซูจี อี่เซี่ย
ฉันยืมแม็กเย็บกระดาษเธอหน่อย

 

2.你的订书机这么可爱.
Nǐ de dìng shū jī zhème kě’ài.
หนี่ เตอ ติ้ง ซู จี เจ้อ เมอ เข่ออ้าย
แม็กเย็บกระดาษของเธอน่ารักจัง

 

3.你有大大的订书机吗?
Nǐ yǒu dàdà de dìng shū jī ma?
หนีโห่ยว ต้า ต้า เตอ ติ้ง ซู จี มะ
เธอมีแม็กเย็บกระดาษใหญ่ๆไหม

 

4.我订书机没有订书针.
Wǒ dìng shū jī méiyǒu dìng shū zhēn.
หว่อ ติ้งซูจี เหมย โหย่ว ติ้งซูเจิน เลอ
แม็กเย็บกระดาษของฉันไม่ไส้แม็กแล้ว

 

5.你帮看我的订书机一下 不知道打不了。
Nǐ bāng kàn wǒ de dìng shū jī yīxià bù zhīdào ǎ
หนี่ ปาง ค่าน หว่อ เตอ ติ้ง ซู จี อี๋เซี่ย ปู้ จือเต้า ต่า
เธอช่วยดูแม็กเย็บกระดาษของฉันหน่อย ทำไมมันเย้บไม่ได้

 

6.我找到你的订书机了.
Wǒ zhǎodào nǐ de dìng shū jīle.
หวอ เจ่า เต้า หนี่ เตอ ติ้ง ซู จี เลอ
ฉันหาแม็กเย็บกระดาษของเธอเจอแล้ว

 

7.我没有订书机.
Wǒ méiyǒu dìng shū jī.
หว่อ เหมยโหย่ว ติ้งซูจี
ฉันไม่มีแม็กเย็บกระดาษ

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก