แม่ของฉัน บทความภาษาจีน

我的妈妈แม่ของฉัน

 

                我妈妈是一个医生。她的英文名字是艾米。她三十五岁了。她很漂亮。她有一头长长的秀发和一双黑黑的眼睛。她有一张小嘴和小小的鼻子。我非常爱我的妈妈。她擅长烹饪。她喜欢唱歌。每天,她都要唱很多的歌。我爱我的妈妈,我妈妈也爱我。我们都很开心。
                แม่ของฉันเป็นหมอ ชื่อภาษาอังกฤษของแม่คือเอมี่ ท่านอายุ 35 ปีแล้ว ท่านเป็นคนที่สวยมาก ท่านมีผมยาวและดวงตาคู่สีดำ ท่านมีปากและจมูกขนาดเล็ก ฉันรักแม่ของฉันมาก ท่านเป็นคนที่ทำอาหารเก่ง ท่านชอบร้องเพลง ทุกวันท่านจะร้องเพลงหลายเพลง ฉันรักแม่ของฉัน แม่ของฉันก็รักฉันด้วย เรามีความสุขมาก

 

>>แปลเทียบประโยค<<

 

>我妈妈是一个医生。她的英文名字是艾米。
Wǒ māmā shì yīgè yīshēng, Tā de yīngwén míngzì shì ài mǐ.
แม่ของฉันเป็นหมอ ชื่อภาษาอังกฤษของแม่คือเอมี่

 

>她三十五岁了。她很漂亮。
Tā sānshíwǔ suìle, tā hěn piàoliang.
ท่านอายุ 35 ปีแล้ว ท่านเป็นคนที่สวยมาก

 

>她有一头长长的秀发和一双黑黑的眼睛。
Tā yǒu yītóu zhǎng zhǎng de xiù fà hé yīshuāng hēi hēi de yǎnjīng.
ท่านมีผมยาวและดวงตาคู่สีดำ

 

>她有一张小嘴和小小的鼻子。我非常爱我的妈妈。
Tā yǒuyī zhāng xiǎo zuǐ hé xiǎo xiǎo de bízi, wǒ fēicháng ài wǒ de māmā.
ท่านมีปากและจมูกขนาดเล็ก ฉันรักแม่ของฉันมาก

 

>她擅长烹饪。她喜欢唱歌。
Tā shàncháng pēngrèn. Tā xǐhuan chànggē.
ท่านเป็นคนที่ทำอาหารเก่ง ท่านชอบร้องเพลง

 

>每天,她都要唱很多的歌。
Měitiān, tā dōu yào chàng hěnduō de gē.
ทุกวันท่านจะร้องเพลงหลายเพลง

 

>我爱我的妈妈,我妈妈也爱我。我们都很开心。

Wǒ ài wǒ de māmā, wǒ māmā yě ài wǒ, wǒmen dōu hěn kāixīn.
ฉันรักแม่ของฉัน แม่ของฉันก็รักฉันด้วย เรามีความสุขมาก

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก