แม่เขาไม่สบาย ภาษาจีน

แม่เขาไม่สบาย 她妈妈不舒服

>>ตัวอย่างประโยค<<

-她妈妈不舒服.
Tā māmā bú shūfú
ทา มะมา ปู้ ซูฝู่
แม่เขาไม่สบาย

 

-我爸爸不舒服.
wǒ bàba bú shūfú.
หว่อ ป้าป่า ปู้ ซูฝู่
พ่อฉันไม่สบาย

 

-我妈妈在医院.
Wǒ māmā zài yīyuàn.
หว่อ มะมา จ้าย อีเยี่ยน
แม่ฉันอยู่โรงพยาบาล

 

-我弟弟头疼.
Wǒ dìdì tóuténg.
หว่อ ตี้ติ โถวเถิง
น้องชายฉันปวดหัว

 

>>ตัวอย่างบทสนทนา<<

A:这几天我没看见王美丽妈妈,她去哪里了
Zhè jǐ tiān wǒ méi kànjiàn wáng měilì māmā, tā qù nǎlǐle
เจ้อ จี่เทียน หว่อ เหมย ค่าน เจี้ยน หวังเหม่ยลี่ มะมา,ทา ชวี่ หนาหลี่ เลอ
ไม่กี่วันนี้ฉันไม่เห็นแม่ของหวังเหม่ยลี่เลย เขาไปไหนเหรอ

 

B:她妈妈不舒服.
Tā māmā bú shūfú
ทา มะมา ปู้ ซูฝู่
แม่ของเขาไม่สบาย

 

A:现在她妈妈在家还是在医院?
Xiànzài tā māmā zài zàijiā háishì zài yīyuàn?
เซี่ยนจ้าย ทา มะมา จ้าย เจียหลี่ ไหซื่อ จ้าย อีเยี่ยน
ตอนนี้แม่ของเขาอยู่ที่บ้านหรือที่โรงพยาบาล

 

B:在医院.
Zài yīyuàn.
จ้าย อีเยี่ยน
อยู่ที่โรงพยาบาล
A:她妈妈有什么病呢.
Tā māmā yǒu shé me bìng ne.
ทา มะมา โหย่ว เสินเมอ ปิ้ง เนอ
แม่เขาป่วยอะไรเหรอ

 

B:她妈妈发烧。
Tā māmā fāshāo
ทา มะมา ฟาเซา
แม่เขาเป็นไข้

 

A:那 明天我们去医院看看她妈妈吧.
Nà míngtiān wǒmen qù yīyuàn kàn kàn tā māmā ba
น่า หมืงเทียน หว่อเมิน ชวี่ อีเยี่ยน ค่าน ค่าน ทา มะมา ปา
งั้นพรุ่งนี้เราไปเยี่ยมแม่เขาที่โรงพยาบาลกัน

 

B:好的.
Hǎo de
ห่าว เตอ
ดีเลย

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก