แลกเงิน ภาษาจีน

แลกเงิน兑换

 

我想兑换外币。
Wǒ xiǎng duìhuàn wàibì.
หวอ เสี่ยง ตุ้ยฮ่วน ว่ายปี้
ฉันอยากแลกเงินต่างประเทศค่ะ

 

我想把两百美金换成泰铢。
wǒ xiǎng bǎ liǎng bǎi měijīn huàn chéng tàizhū.
หวอ เสียง ป๋า เหลียง ไป่ เหม่ยจิน ฮ่วน เฉิง ไท่จู
ฉันอยากแลก100ดอลลาร์นี้เป็นเงินบาทไทยค่ะ

 

我想把人民币换成泰铢。
wǒ xiǎng bǎ rénmínbì huàn chéng tàizhū.
หว่อ เสียง ป่า เหรินหมินปี้ ฮ่วน เฉิง ไท่จู
ฉันอยากแลกเงินหยวนเป็นเงินบาทไทย

 

这里可以兑换人民币吗?
zhèlǐ kěyǐ duìhuàn rénmínbì ma?
เจ้อหลี่ เขออี่ ตุ้ยฮ่วน เหรินหมินปี้ มะ
ที่นี่แลกเงินหยวยนจีนได้ไหมครับ

 

这里不能兑换人民币。
zhèlǐ bùnéng duìhuàn rénmínbì.
เจ้อหลี่ ปู้เหนิง ตุ้ยฮ่วน เหรินหมิงปี้
ที่นี่แลกเงินหยวนจีนไม่ได้

 

货币兑换台在哪里?
huòbì duìhuàn tái zài nǎlǐ?
ฮั่วปี้ ตุ้ยฮ่วน ไถ จ้าย หนาหลี่
ร้านแลกเงินอยู่ทางไหนครับ

 

这附近有货币兑换台吗?
zhè fùjìn yǒu huòbì duìhuàn tái ma?
เจ้อ ฟู่จิ้น โหย่ว ฮั่วปี้ ตุ้ยฮ่วน ไถ มา
แถวนี้มีร้านแลกเงินไหม

 

哪个银行可以用人民币换泰铢?
nǎgè yínháng kěyǐ yòng rénmínbì huàn tàizhū?
หน่า เก้อ หยิน หาง เขออี่ โย่ง เหรินหมินปี้ ฮ่วน ไท่จู
ธนาคารไหนสามารถแลกเงินหยวนเป็นบาทไทยได้บ้าง

 

我换的钱不够用。
wǒ huàn de qián bùgòu yòng.
หว่อ ฮ่วน เตอ เฉียน ปู๋โก้ว โย่ง
เงินที่ฉันแลกไม่พอใช้

 

人民币对泰铢的汇率是多少?
rénmínbì duì tàizhū de huìlǜ shì duōshǎo?
เหริน หมิน ปี้ ตุ้ย ไท่จู เตอ ฮุ่ย ลวี่ ตัวเส่า
อัตราแลกเปลี่ยนเงินหยวนต่อเงินบาทคือเท่าไหร่

 

我想换三十铢硬币。
wǒ xiǎng huàn sānshí zhū yìngbì.
หวอ เสี่ยง ฮ่วน ซานสือ จู ยิ่งปี้
ฉันอยากแลกเหรียญสามสิบบาทค่ะ

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก