แสดงความชอบ ภาษาจีน

          ชอบ喜欢

 

我喜欢你。
Wǒ xǐhuān nǐ.
หวอ สี่ฮวน หนี่
ผมชอบคุณ

 

你喜欢哪个?
nǐ xǐhuān nǎge?
หนี สี่ฮวน หน่า เก้อ
คุณชอบอันไหนครับ

 

我喜欢喝咖啡。
wǒ xǐhuān hē kāfēi.
หวอ สี่ฮวน เฮอ คาเฟย
ฉันชอบดื่มกาแฟ

 

我很喜欢游泳。
หว่อ สี่ฮวน โหยวโหย่ง
wǒ hěn xǐhuān yóuyǒng.
ฉันชอบว่ายน้ำมาก

 

我更喜欢绿色。
wǒ gèng xǐhuān lǜsè.
หว่อ เกิ้ง สี่ฮวน ลวี่เซ่อ
ฉันชอบสีเขียวมากกว่า

 

我最喜欢吃中菜。
wǒ zuì xǐhuān chī zhōng cài.
หว่อ จุ้ย สี่ฮวน ชือ จงช่าย
ฉันชอบกินอาหารจีนที่สุด

 

你喜欢我吗?
nǐ xǐhuān wǒ ma?
หนี สี่ฮวน หว่อ มะ
คุณชอบผมไหมครับ

 

你喜欢什么颜色?
nǐ xǐhuān shénme yánsè?
หนี สี่ฮวน เสินเมอ เหยียน เซ่อ
คุณชอบสีอะไร

 

你喜欢旅游吗?
nǐ xǐhuān lǚyóu ma?
หนี สี่ฮวน ลวี่เซ่อ มะ
คุณชอบท่องเที่ยวไหม

 

我喜欢像他这样的人。
wǒ xǐhuān xiàng tā zhèyàng de rén.
หว่อ สี่ฮวน เวี่ยง ทา เจ้อย่าง เตอ เหริน
ฉันชอบคนอย่างเขา

 

我喜欢热的天气。
wǒ xǐhuān rè de tiānqì.
หวอ สี่ฮวน เร่อ เตอ เทียนชี่
ฉันชอบอากาศร้อน

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก