แสดงความดีใจ ภาษาจีน

         ดีใจ高兴

 

我很高兴 。
Wǒ hěn gāoxìng.
หวอ เหิ่น เกา ซิ่ง
ฉันดีใจมาก

 

我高兴的要死。
wǒ gāoxìng de yāo sǐ.
หว่อ เกาซิ่ง เตอ เย่า สื่อ
ฉันดีใจแทบตาย

 

我也为你高兴。
wǒ yě wéi nǐ gāoxìng.
หวอ เหย่ เหวย หนี่ เกาซิ่ง
ฉันดีใจกับคุณด้วย

 

我很高兴能跟你合作。
wǒ hěn gāoxìng néng gēn nǐ hézuò.
หวอ เหิ่น เกาซิ่ง เหนิงเกิน หนี่ เหอจั้ว
ฉันดีใจที่ได้ร่วมมือกับคุณค่ะ

 

我觉得很幸福。
wǒ juédé hěn xìngfú.
หว่อ เจี๋ยเต๋อ เหิ่น ซิ่งฝู
ดิฉันรู้สึกมีความสุขมากค่ะ

 

我太高兴了 。
wǒ tài gāoxìngle.
หว่อ ไท่ เกาซิ่ง เลอ
ฉันดีใจจังเลยค่ะ

 

我高兴到忘记感谢你了.
wǒ gāoxìng dào wàngjì gǎnxiè nǐle
หว่อ เกาซิ่ง เต้า ว่างจี้ ก่านเซี่ย หนี่ เลอ
ฉันดิใจจนลืมขอบคุณคุณแล้ว

 

我觉得自己是世上最幸福的人了。
wǒ juédé zìjǐ shì shìshàng zuì xìngfú de rénle.
หว่อ เจี๋ยเต่อ จื้อจี่ ซื่อ ซื่อว่าง จุ้ย วิ่งฝุ เตอ เหริน เลอ
ฉันรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่มีความสุขที่สุดในโลก

 

我运气真好。
wǒ yùnqì zhēn hǎo.
หว่อ ยุ่นชี่ เจินห่าว
ฉันโชคดีมาก

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก