แอปเปิ้ล ภาษาจีน

苹果 [píngguǒ ผิงกั่ว] แอปเปิ้ล

>>ตัวอย่างประโยค<<

1.我喜欢吃苹果.
Wǒ xǐhuan chī píngguǒ.
หวอ สี่ ฮวน ชือ ผิงกั่ว
ฉันชอบกินแอปเปิ้ล

 

2.曼谷有苹果卖马?
Màngǔ yǒu píngguǒ mài mǎ?
ม่านกู๋ โหย่ว ผิงกั่ว ม่าย มะ
กรุงเทพมีแอปเปิ้ลขายไหม

 

3.他不喜欢吃苹果.
Tā bù xǐhuan chī píngguǒ.
ทา ปู้ สี่ ฮวน ชรือ ผิงกั่ว
เขาไม่ชอบกินแอปเปิ้ล

 

4.在泰国苹果很贵.
Zài tàiguó píngguǒ hěn guì.
จ้าย ไท่กั๋ว ผิงกั่ว เหิ่นกุ้ย
ที่เมืองไทยแอปเปิ้ลแพงมาก

 

5.你想吃苹果吗?
Nǐ xiǎng chī píngguǒ ma?
หนี เสี่ยง ชรือ ผิงกั่ว มะ
เธออยากกินแอปเปิ้ลไหม

 

6.苹果是一种水果.
Píngguǒ shì yī zhǒng shuǐguǒ.
ผิงกั่ว ซื่อ อี้ จ่ง สุยกั่ว
แอปเปิ้ลเป็นผลไม้ชนิดหนึ่ง

 

7.我最喜吃的水果是苹果。
Wǒ zuì xǐ huan chī de shuǐguǒ shì píngguǒ
หว่อ จุ้ย สี่ฮวน ชรือ เตอ สุยกั่ว ซื่อ ผิงกั่ว
ผลไม้ที่ฉันชอบกินที่สุดคือแอปเปิ้ล

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก