โกหกพ่อแม่ บทความภาษาจีน

对父母撒谎โกหกพ่อแม่ 

 

                    昨天,我偷了我妈妈的钱,因为我看到一个很漂亮的玩具,我想要买,我的妈妈把钱放在桌子上,她问我是否有看到钱,我说没有。我觉得很害怕,觉得自己就像个犯了罪的人,所以我决定告诉她实情。我的妈妈很高兴,她说她在等我说实情,我是一个好女孩。
                  เมื่อวานนี้ฉันได้ขโมยเงินของแม่ฉัน เพราะว่าฉันเห็นของเล่นชิ้นหนึ่งสวยมาก ฉันอยากซื้อ แม่ของฉันเอาเงินไว้บนโต๊ะ ท่านถามฉันว่าได้เห็นเงินนั่นไหม ฉันบอกไม่เห็น ฉันรู้สึกกลัวมาก รู้สึกเหมือนเป็นคนที่มีความผิด ดังนั้นฉันตัดสินใจที่จะบอกความจริงกับท่าน แม่ของฉันดีใจมาก ท่านบอกว่าท่านกำลังรอฉันพูดความจริง ฉันก็เป็นเด็กดีคนหนึ่ง

 

>>แปลเทียบประโยค<<

 

-昨天,我偷了我妈妈的钱,
Zuótiān, wǒ tōule wǒ māmā de qián,
เมื่อวานนี้ฉันได้ขโมยเงินของแม่ฉัน

 

-因为我看到一个很漂亮的玩具,我想要买,
yīnwèi wǒ kàn dào yīgè hěn piàoliang de wánjù, wǒ xiǎng yāomǎi,
เพราะว่าฉันเห็นของเล่นชิ้นหนึ่งสวยมาก ฉันอยากซื้อ

 

-我的妈妈把钱放在桌子上,
wǒ de māmā bǎ qián fàng zài zhuōzi shàng,
แม่ของฉันเอาเงินไว้บนโต๊ะ

 

-她问我是否有看到钱,我说没有。
tā wèn wǒ shìfǒu yǒu kàn dào qián, wǒ shuō méiyǒu.
ท่านถามฉันว่าได้เห็นเงินนั่นไหม ฉันบอกไม่เห็น

 

-我觉得很害怕,觉得自己就像个犯了罪的人,
Wǒ juédé hěn hàipà, juédé zìjǐ jiù xiàng gè fànle zuì de rén,
ฉันรู้สึกกลัวมาก รู้สึกเหมือนเป็นคนที่มีความผิด

 

-所以我决定告诉她实情。
suǒyǐ wǒ juédìng gàosù tā shíqíng.
ดังนั้นฉันตัดสินใจที่จะบอกความจริงกับท่าน

 

-我的妈妈很高兴,她说她在等我说实情,
Wǒ de māmā hěn gāoxìng, tā shuō tā zài děng wǒ shuō shíqíng,
ท่าน แม่ของฉันดีใจมาก ท่านบอกว่าท่านกำลังรอฉันพูดความจริง

 

-我是一个好女孩。
wǒ shì yīgè hǎo nǚhái.
ฉันก็เป็นเด็กดีคนหนึ่ง

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก