โรงเรียนของฉัน บทความภาษาจีน

我的学校โรงเรียนของฉัน

 

                宏达小学很漂亮也很大。那里有许多的学生和老师。我们的学校有一个大大的操场,我们经常在里面上体育课。而我们的教室在四楼,教室又明亮又干净。我在学校睡觉,吃饭,学习。学校就是一个大家庭,老师们就像我们的父母。我爱我的学校!
              โรงเรียนประถมหงต๋าสวยมากและใหญ่มาก ที่นั่นมีนักเรียนและครูจำนวนมาก โรงเรียนของเรามีสนามเด็กเล่นขนาดใหญ่เรามักจะอยู่ข้างในเรียนวิชากายภาพ ห้องเรียนของเราอยู่ชั้นสี่ ห้องเรียนทั้งใสและสะอาด ฉันนอนที่โรงเรียน ,กินข้าว,เรียน, โรงเรียนเป็นเหมือนครอบครัวใหญ่ พวกคุณครูเป็นเหมือนพ่อแม่ของเรา ฉันรักโรงเรียนของฉัน

·

>>แปลเทียบประโยค<<

 

宏达小学很漂亮也很大。
Hóng dá xiǎoxué hěn piàoliang yě hěn dà.
โรงเรียนประถมหงต๋าสวยมากและใหญ่มาก

 

那里有许多的学生和老师。
Nà li yǒu xǔduō de xuéshēng hé lǎoshī.
ที่นั่นมีนักเรียนและครูจำนวนมาก

 

我们的学校有一个大大的操场,
Wǒmen de xuéxiào yǒu yīgè dàdà de cāochǎng,
โรงเรียนของเรามีสนามเด็กเล่นขนาดใหญ่

 

我们经常在里面上体育课。
wǒmen jīngcháng zài lǐmiàn shàng tǐyù kè.
เรามักจะอยู่ข้างในเรียนวิชากายภาพ

 

而我们的教室在四楼,
Ér wǒmen de jiàoshì zài sì lóu,
กายภาพ ห้องเรียนของเราอยู่ชั้นสี่

 

教室又明亮又干净。
jiàoshì yòu míngliàng yòu gānjìng.
ห้องเรียนทั้งใสและสะอาด

 

我在学校睡觉,吃饭,学习。
Wǒ zài xuéxiào shuìjiào, chīfàn, xuéxí.
ฉันนอนที่โรงเรียน ,กินข้าว,เรียน,

 

学校就是一个大家庭,
Xuéxiào jiùshì yīgè dà jiātíng,
โรงเรียนเป็นเหมือนครอบครัวใหญ่

 

老师们就像我们的父母。
lǎoshīmen jiù xiàng wǒmen de fùmǔ.
พวกคุณครูเป็นเหมือนพ่อแม่ของเรา

 

我爱我的学校!
Wǒ ài wǒ de xuéxiào!
ฉันรักโรงเรียนของฉัน

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก