โอนเงิน ภาษาจีน

โอนเงิน汇款

 

我要汇款。
Wǒ yào huìkuǎn.
หว่อ เย่า ฮุ่ยข่วน
ฉันอยากโอนเงินค่ะ

 

我想汇款到这个账户。
wǒ xiǎng huìkuǎn dào zhègè zhànghù.
หวอ เสี่ยง ฮุ่ยข่วน เต้า เจ้อเก้อ จ้างฮู่
ฉันอยากโอนเงินไปยังบัญชีนี้ค่ะ

 

您要汇泰铢还是美金?
nín yào huì tàizhū háishì měijīn?
หนิน เย่า ฮุ่ย ไท่จู ไหซื่อ เหม่ยจิน
คุณจะโอนบาทไทยหรือเงินดอลล่าร์คะ

 

我想汇款到国外。
wǒ xiǎng huìkuǎn dào guówài.
หวอ เสี่ยง ฮุ่ยข่วน เต้า กั๋ว ว่าย
ฉันอยากโอนเงินไปต่างประเทศ

 

您想汇多少?
nín xiǎng huì duōshǎo?
หนิน เสี่ยง ฮุ่ย ตัวเส่า
คุณอยากโอนเงินเท่าไหร่คะ

 

没有这家银行的账户可以汇款吗?
méiyǒu zhè jiā yínháng de zhànghù kěyǐ huìkuǎn ma?
เหมยโหย่ว เจ้อ เจีย หยินหาง เตอ จ้างฮู่ เขออี่ ฮุ่ยข่วน มา
ไม่มีบัญชีในธนาคารนี้โอนเงินได้ไหมครับ

 

您想要汇到哪个国家?
nín xiǎng yào huì dào nǎge guójiā?
หนิน เสี่ยง เย่า ฮุ่ย เต้า หน่าเก้อ กั๋วเจีย
คุณอยากโอนเงินไปประเทศไหนคะ

 

我想汇款到中国。
wǒ xiǎng huìkuǎn dào zhōngguó.
หวอ เสี่ยง ฮุ่ยข่วน เต้า จงกั๋ว
ฉันอยากโอนเงินไปเมืองจีน

 

可以用ATM机汇款吗?
kěyǐ yòng ATM jī huìkuǎn ma?
เขออี่ โย่ง เอทีเอ็มจี ฮุ่ยข่วน มา
ใช้ตู้ATMโอนเงินได้ไหมคะ

 

汇款手续是多少?
huìkuǎn shǒuxù shì duōshǎo?
ฮุ่ยข่วน โส่ว ซวี่ ซื่อ ตัวเส่า
ค่าธรรมเนียมโอนเงินเท่าไหร่คะ

 

请给我您要汇款的账户。
qǐng gěi wǒ nín yào huìkuǎn de zhànghù.
ฉิง เก๋ย หว่อ หนิน เตอ ฮุ่ยข่วน เตอ จ้างฮู่
ขอบัญชีที่จะโอนเงินให้ด้วยค่ะ

 

同行汇款不需要交手续费。
tóng háng huìkuǎn bù xūyào jiāo shǒuxù fèi.
ถง หาง ฮุ่ยข่วน ปู้ ซวี เย่า เจียว โส่ว ซวี่ เฟ่ย
บัญชีของธนาคารเดียวกันไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมค่ะ

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก