ให้ ภาษาจีน

[gěi เก่ย] ให้

>>ตัวอย่างประโยค<<

1.把它给我。
Bǎ tā gěi wǒ.
ป่า ทา เก๋ย หว่อ
เอามันมาให้ฉัน

 

2.把那个给我!
Bǎ nàgè gěi wǒ!
ป่า น่า เก้อ เก่ย หว่อ
เอาอันนั้นให้ฉันหน่อย

 

3.给孩子取个名
Gěi háizi qǔ gè míng
เ่ย ไหจื่อ ฉู่ หมิงจื้อ
ตั้งชื่อให้เด็ก

 

4.请给我账单
Qǐng gěi wǒ zhàngdān
ฉิง เก๋ย หว่อ จางตาน
เอาบิลให้ฉันด้วย

 

5.这些礼物送给谁?
Zhèxiē lǐwù sòng gěi shuí?
เจ้อเซีย หลี่อู้ ซ่ง เก่ย เสย
ของขวัญพวกนี้ฉันให้เธอ

 

6.这些纸能不能给我?
Zhèxiē zhǐ néng bùnéng gěi wǒ?
เจ้อ เซีย จื่อ เหนิง ปู้ เหนิง เก๋ย หว่อ
กระดาษพวกนี้ให้ฉันได้ไหม

 

7.这些东西我给你。
Zhèxiē dōngxī wǒ gěi nǐ.
เจ้อ เซีย ตงซี หว่อ เก๋ย หนี่
ของพวกนี้ฉันให้เธอ

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก