ไก่ ภาษาจีน

[ jī จี ] ไก่

>>ตัวอย่างประโยค<<

1.我喜欢吃鸡肉.
Wǒ xǐhuan chī jīròu.
หวอ สี่ฮวน ชรือ จีโร่ว
ฉันชอบกินเนื้อไก่

 

2.妈妈不喜欢吃鸡肉.
Māmā bù xǐhuan chī jīròu.
มะมา ปู้ สี่ฮวน ชรือ จีโร่ว
แม่ไม่ชอบกินเนื้อไก่

 

3.你家养鸡吗?
Nǐ jiā yǎng jī ma?
หนี่ เจีย หย่าง จี มะ
บ้านเธอเลี้ยงไก่ไหม

 

4.我朋友的家养鸡很多.
Wǒ péngyǒu de jiā yǎng jī hěnduō.
หว่อ เผิง โหย่ว เตอ เจีย หย่าง จี เหิ่น ตัว
บ้านเพื่อนฉันเลี้ยงไก่จำนวนมาก

 

5.这里没有鸡肉.
Zhèlǐ méiyǒu jīròu.
เจ้อหลี่ เหมย โหย่ว จีโร่ว
ที่นี่ไม่มีเนื้อไก่

 

6.中国人喜欢吃鸡脚.
Zhōngguó rén xǐhuan chī jī jiǎo.
จงกั๋ว เหริน สี่ฮวน ชรือ จีเจี่ยว
คนจีนชอบกินตีนไก่

 

7.鸡脚很好吃.
Jī jiǎo hěn hào chī.
จีเจี๋ยว เหิน ห่าว ชรือ
ตีนไก่อร่อยมาก

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก