ไม้บรรทัด ภาษาจีน

尺子 [chǐzi ฉื่อจือ] ไม้บรรทัด

>>ตัวอย่างประโยค<<

1.王美丽 我借你的尺子一下.
Wáng měilì wǒ jiè nǐ de chǐzi yīxià
หวังเหม่ยลี่ หว่อ เจี้ย หนี่ เตอ ฉื่อจือ อี๋เซี่ย
หวังเหม่ยลี่ ฉันยืมไม้บรรทัดเธอหน่อย

 

2.我没有尺子.
Wǒ méiyǒu chǐzi.
หว่อ เหมย โหย่ว ฉื่อจือ
ฉันไม่มีไม้บรรทัด

 

3.你有没有尺子?
Nǐ yǒu méiyǒu chǐzi?
หนี่ โหย่ว เหมย โหย่ว ฉื่อจือ
เธอไม่มีไม้บรรทัดไหม

 

4.我的尺子丢了.
Wǒ de chǐzi diūle.
หว่อ เตอ ฉื่อจือ ติว เลอ
ไม้บรรทัดของฉันหายแล้ว

 

5.这个尺子很短.
Zhège chǐzi hěn duǎn.
เจ้อ เก้อ ฉื่อจือ เหิน ต่วน
ไม้บรรทัดอันนี้สั้นมาก

 

6.这个尺子很长.
Zhège chǐzi hěn cháng.
เจ้อเก้อ ฉื่่อจือ เหิ่น ฉาง
ไม้บรรทัดอันนี้ยาวมาก

 

7.这个尺子多少钱?
Zhège chǐzi duōshǎo qián?
เจ้อเก้อ ฉื่อจือ ตัว เส่า เฉียน
ไม้บรรทัดอันนี้เท่าไหร่

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก