เดือน: มิถุนายน 2016

นั่งรถไฟ ภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน เกี่ยวกับการนั่งรถไฟ   坐火车(zuò huǒchē) นั่งรถไฟ รวมประโยคภาษาจีนง่ายๆพื้นฐานที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้   火车站怎么走? Huǒchē zhàn zěnme zǒu? หั่วเชอ จ้าน เจิ่นเมอ โจ่ว สถานีรถไฟไปยังไงเหรอครับ   去清迈的火车票多少钱? qù qīng mài de huǒchēpiào duōshǎo qián? ชวี่ ชิงม่าย เตอ หั่วเชอเพี่ยว ตัวเส่า เฉียน รถไฟไปเชียงใหม่ตั๋วราคาเท่าไหร่   去清迈要几个小时? qù qīng mài yào jǐ gè xiǎoshí?่ ชวี่ ชิงม่าย เย่า จี่ เก้อ เสี่ยวสือ ไปเชียงใหม่ใช้เวลากี่ชั่วโมง   我想买坐票。 wǒ xiǎng mǎi […]

➸ปุ่มแชร์

นั่งแท็กซี่ ภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน เกี่ยวกับการนั่งรถโดยสาร   打的 (dǎ di) นั่งแท็กซี่ รวมประโยคภาษาจีนง่ายๆพื้นฐานที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้   打车去机场多少钱? dǎchē qù jīchǎng duōshǎo qián? ต่าเชอ ชวี่ จีฉ่าง ตัว เส่า เฉียน นั่งแท็กซี่ไปสนามบินราคาเท่าไหร่   你打车去比较好。 nǐ dǎchē qù bǐjiào hǎo. หนี ต่าเชอ ชวี่ ปี่เจี้ยว ห่าว คุณนั่งแท็กซี่ไปดีกว่าครับ   这里很堵车,走高速路吗? zhèlǐ hěn dǔchē, zǒu gāosù lù ma? เจ้อหลี เหิ่น ตู่เชอ, โจ่ว เกาซู่ ลู่ มะ แถวนี้รถติดมากครับ จะขึ้นทางด่วนไหมครับ   高速路公费是多少? gāosù […]

➸ปุ่มแชร์

นั่งรถโดยสาร ภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน เกี่ยวกับการนั่งรถโดยสาร 交通车(gōngjiāochē)รถโดยสาร รวมประโยคภาษาจีนง่ายๆพื้นฐานที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ 去医院要做哪路车? Qù yīyuàn yào zuò nǎ lù chē? ชวี่ อีเยี่ยน เย่า จั้ว หน่าลู่ เชอ ไปโรงพยาบาลต้องนั่งรถสายไหน   公交车车票多少钱? Gōngjiāo chē chēpiào duōshǎo qián? กงเจียวเชอ เชอเพี่ยว ตัวเส่า เฉียน ตั๋วรถโดยสารราคาเท่าไหร่ครับ   这路车是去哪里? Zhè lù chē shì qù nǎlǐ? เจ้อ ลู่เชอ ซื่อ ชวี่ หนาหลี่ รถสายนี้ไปที่ไหนครับ   公交车站怎么走? Gōngjiāo chēzhàn zěnme zǒu? กงเจียว เชอ จ้าน เจิ่นเมอ […]

➸ปุ่มแชร์

ปัญหาระหว่างโทรศพท์ ภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน เกี่ยวกับการโทรผิดเบอร์   电话故障(diànhuà gùzhàng)ปัญหาระหว่างโทรศพท์ รวมประโยคภาษาจีนง่ายๆพื้นฐานที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้   我听不见。 Wǒ tīng bùjiàn. หว่อ ทิง ปู๋ เจี้ยน ผมไม่ได้ยินครับ   你再说一次好吗? nǐ zàishuō yīcì hǎo ma? หนี่ จ้าย ซัว อี๋ ชื่อ ห่าว มะ คุณพูดอีกทีได้ไหมครับ   信号不太好。 xìnhào bù tài hǎo. ซิ่นห้าว ปู๋ ไท่ ห่าว สัญญาณไม่ค่อยดี   现在能听到吗? xiànzài néng tīng dào ma? เซี่ยนจ้าย เหนิง ทิง เต้า มะ ตอนนี้ได้ยินหรือเปล่าครับ […]

➸ปุ่มแชร์

โทรผิดเบอร์ ภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน เกี่ยวกับการโทรผิดเบอร์   打错电话(dǎ cuò diànhuà)โทรผิดเบอร์ รวมประโยคภาษาจีนง่ายๆพื้นฐานที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้   你打错了。 Nǐ dǎ cuòle. หนี ต่า ชั่ว เลอ คุณโทรผิดแล้วค่ะ   你拨错号码了。 nǐ bō cuò hàomǎle. หนี่ โป ชั่ว ห้าว หม่า เลอ คุณโทรผิดเบอร์แล้วค่ะ   这里没有这个人。 zhèlǐ méiyǒu zhègè rén. เจ้อหลี่ เหมยโหย่ว เจ้อเก้อ เหริน ที่นี่ไม่มีคนคนนี้ค่ะ   对不起,我打错了。 duìbùqǐ, wǒ dǎ cuòle. ตุ้ยปู้ฉี่ หวอ ต่า ชั่ว เลอ ขอโทษครับ ผมโทรผิดแล้ว   […]

➸ปุ่มแชร์

ฝากข้อความ ภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน เกี่ยวกับการฝากข้อความ   留言 (liúyán) ฝากข้อความ  รวมประโยคภาษาจีนง่ายๆพื้นฐานที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้   能麻烦你帮我留言吗? Néng máfan nǐ bāng wǒ liúyán ma? เหนิง หมาฝาน หนี่ ปาง หว่อ หลิวเหยียน มะ รบกวนช่วยฝากข้อความได้ไหมครับ   他现在不在。 tā xiànzài bùzài. ทา เซี่ยนจ้าย ปู๋จ้าย ตอนนี้เขาไม่อยู่ครับ   他正在开会。 tā zhèngzài kāihuì. ทา เจิ้งจ้าย คาย ฮุ่ย เขากำลังประชุมอยู่ค่ะ   需要留言吗? xūyào liúyán ma? ซู เย่า หลิว เหยียน มา มีอะไรฝากไว้ไหมครับ   不用了,谢谢。 […]

➸ปุ่มแชร์

โทร-รับโทรศัพท์ ภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน เกี่ยวกับการโทรและรับโทรศัพท์    接打电话 (jiē dǎ diànhuà)โทร-รับโทรศัพท์ รวมประโยคภาษาจีนง่ายๆพื้นฐานที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้   你好,请找黄先生。 Nǐ hǎo, qǐng zhǎo huáng xiānshēng. หนี ห่าว ฉิง จ่าว หวง เซียนเซิง สวัสดีค่ะ ขอสายคุณหวงค่ะ   请问是哪位找他? qǐngwèn shì nǎ wèi zhǎo tā? ฉิ่งเวิ่น ซื่อ หน่า เว่ย จ่าว ทา ไม่ทราบว่าโทรจากไหนคะ   这里是泰国旅游公司。 zhèlǐ shì tàiguó lǚyóu gōngsī. เจ้อหลี่ ซื่อ ไท่กั๋ว หลี่โหยว กงซือ นี่คือบริษัทท่องเที่ยวไทยค่ะ   是泰国航空公司吗? shì […]

➸ปุ่มแชร์

จ่ายเงินในร้านอาหาร ภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน เกี่ยวกับการจ่ายเงินในร้านอาหาร   付款 (fùkuǎn) จ่ายเงิน รวมประโยคภาษาจีนง่ายๆพื้นฐานที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้   服务员,收一下钱。 Fúwùyuán, shōu yīxià qián. ฝูอู้เหยียน โซว อี๋ เซี่ย เฉียน น้องครับ เก็บตังครับ   一共多少钱? Yīgòng duōshǎo qián? อี๋ก้ง ตัวเส่า เฉียน ทั้งหมดเท่าไหร่ครับ   服务员 这边买单。 Fúwùyuán zhè biān mǎidān. ฝูอู้เหยียน เจ้อ เปียน หม่ายตาน น้อง เช็คบิลครับ   我们付现金。 Wǒmen fù xiànjīn. หว่อเมิน ฟู่ เซี่ยนจิน เราจ่ายเงินสดค่ะ   可以用信用卡吗? Kěyǐ yòng […]

➸ปุ่มแชร์

บริกรให้บริการในร้านอาหาร ภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน เกี่ยวกับบริกรให้บริการในร้านอาหาร   餐间服务(cān jiān fúwù)บริการในห้องอาหาร รวมประโยคภาษาจีนง่ายๆพื้นฐานที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้   请再给我看一下菜单。 Qǐng zài gěi wǒ kàn yīxià càidān. ฉิ่ง จ้าย เก๋ย หว่อ ค่าน อี่เซี่ย ช่ายตาน ช่วยเอาเมนูให้ผมอีกครับ   请再拿一套叉子和勺子。 Qǐng zài ná yī tào chāzi hé sháozi. ฉิ่ง จ้าย หนา อี๋ เท่า ชาจื่อ เหอ เสาจื่อ ขอช้นและส้อมอีกชุดหนึ่งค่ะ   请再给我一个碗。 Qǐng zài gěi wǒ yīgè wǎn. ฉิ่ง จ้าย เก๋ย หว่อ […]

➸ปุ่มแชร์

กินข้าวในร้านอาหาร ภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน เกี่ยวกับกินข้าวในร้านอาหาร   吃饭(chīfàn)กินข้าว รวมประโยคภาษาจีนง่ายๆพื้นฐานที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้   太好吃了。 Tài hào chīle. ไท่ห่าวชือ เลอ อร่อยมากค่ะ   你想再点点儿什么吗? Nǐ xiǎng zài diǎn diǎner shénme ma? หนี เสี่ยง จ้าย เตี๋ยนเตี่ยน์ เสินเมอ มะ คุณอยากสั่งอะไรอีกไหมคะ   这个冬阴功真的很好吃。 Zhègè dōng yīngōng zhēn de hěn hào chī. เจ้อเก้อ ตงยินกง เจิน เตอ เหินห่าวชือ ต้มยำกุ้งนี่อร่อยจริงๆเลยครับ   我很喜欢吃。 Wǒ hěn xǐhuān chī. หวอ เหิ่น สี่ฮวน ชือ […]

➸ปุ่มแชร์
Page 3 of 41234
เรียนภาษาจีน ออนไล์ฟรี © 2015-2017 Frontier Theme