ขับรถเที่ยวเอง ภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน เกี่ยวกับการขับรถเที่ยวเอง

 

自驾游 (zìjiàyóu) ขับรถเที่ยวเอง

รวมประโยคภาษาจีนง่ายๆพื้นฐานที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้

 

我想开车去清迈旅游。
Wǒ xiǎng kāichē qù qīng mài lǚyóu.
หวอ เสี่ยง คายเชอ ชวี่ ชิงม่าย หลี่โหยว
ฉันอยากขับรถไปเที่ยวเชียงใหม่ค่ะ

 

我从曼谷开车过来。
Wǒ cóng màngǔ kāichē guòlái.
หว่อ ฉง ม่านกู่ คาย เชอ กั้ว ไหล
ฉันขับรถมาจากกรุงเทพค่ะ

 

我想开车玩整个泰国。
Wǒ xiǎng kāichē wán zhěnggè tàiguó.
หวอ เสี่ยง คาย เชอ หวาน เจิ่ง เก้อ ไท่กั๋ว
ฉันอยากขับรถเที่ยวทั่วเมืองไทยค่ะ

 

在泰国是右舵驾驶。
Zài tàiguó shì yòu duò jiàshǐ.
จ้าย ไท่กั๋ว ซื่อ โย่ว ตั้ว เจี้ยสื่อ
ที่เมืองไทยขับขวามือครับ

 

我不太适应右侧驾驶。
Wǒ bù tài shìyìng yòu cè jiàshǐ.
หว่อ ปู๋ ไท่ ซื่ออิ้ง โย่ว เช่อ เจี้ยสื่อ
ฉันไม่ค่อยชินกับการขับขวามือ

 

从清迈开车来先要过南邦府。
Cóng qīng mài kāichē lái xiān yàoguò nán bāng fǔ
ฉง ชิงม่าย คายเชอ ไหล เซียน เย่ากั้ว หนานปางฝู่
ขับรถจากเชียงใหม่มาต้องผ่านลำปางก่อน

 

自驾游很有趣。
zìjià yóu hěn yǒuqù.
จื้อเจี้ย โหยว เหิน โหย่ว ชวี่
การขับรถไปเที่ยวสนุกมากครับ

 

车要在边境通过检查。
Chē yào zài biānjìng tōngguò jiǎnchá.
เชอ เย่า จ้าย เปียนจิ้ง ทงกั้ว เจี่ยนฉา
รถต้องผ่านการตรวจสอบที่ชายแดนครับ

 

从中国开车来要先过老挝。
Cóng zhōngguó kāichē lái yào xiānguò lǎowō.
ฉง จงกั๋ว คาย เชอ ไหล เย่า เซียน กั้ว เหล่าวอ
ขับรถจากจีนต้องผ่านเราก่อนครับ

 

你还要付入境费。
Nǐ hái yào fù rùjìng fèi.
หนี่ ไห เย่า ฟู่รู่ เฟ่ย
คุณยังต้องจ่ายค่าเข้าด่านด้วยค่ะ

 

我应该准备些什么材料?
Wǒ yīnggāi zhǔnbèi xiē shénme cáiliào?
หว่อ อิงกาย จุ่นเป้ย เซีย เสินเมอ ฉายเลี่ยว
ผมควรเตรียมเอกสารอะไรบ้างครับ

 

请出示护照和驾照。
Qǐng chūshì hùzhào hé jiàzhào.
ฉิ่ง ชูซื่อ ฮู่จ้าว เหอ เจี้ยจ้าว
ขอพาสปอร์ตและใบขับขี่ด้วยค่ะ

 

中国的驾照在这儿能用吗?
Zhōngguó de jiàzhào zài zhè’er néng yòng ma?
จงกั๋ว เตอ เจี้ยจ้าว จ้าย เจ้อร์ เหนิงโย่ง มะ
ใบขับขี่จีนใช้ได้ที่นี่ไหมคะ

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก