ห้องน้ำสะอาดมาก ภาษาจีน

厕所很干净。
Cèsuǒ hěn gānjìng
เช่อสั่ว เหิ่น กานจิ้ง
ห้องน้ำสะอาดมาก

ประโยคภาษาจีนอื่นๆ

 

厕所很脏。
cèsuǒ hěn zàng.
เช่อ สัว เหิน จ้าง
ห้องน้ำสกปรกมาก

 

这里厕所很干净。
zhèlǐ cèsuǒ hěn gānjìng.
เจ้อ หลี่ เช่อสั่ว เหิ่น กานจิ้ง
ห้องน้ำที่นี่สะอาดมาก

 

厕所在哪里?
Cèsuǒ zài nǎlǐ?
เช่อสั่ว จ้าย หนาหลี่
ห้องน้ำอยู่ตรงไหน

 

我也不知道在哪里。
Wǒ yě bù zhīdào zài nǎlǐ.
หวอ เหย่ ปู้ จือเต้า จ้าย หนาหลี่
ฉันก็ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหน

 

厕所在那里。
Cèsuǒ zài nà lǐ.
เช่อสั่ว จ้าย น่า หลี่
ห้องน้ำอยู่ด้านนั้น

 

厕所在那边。
Cèsuǒ zài nà biān.
เช่อสั่ว จ้าย น่า เปียน
ห้องน้ำอยู่ตรงโน้น

 

你一直走就到了。
Nǐ yīzhí zǒu jiù dàole.
หนี่ อี้จื๋อ จโจ่ว จิ้ว เต้า เลอ
คุณเดินตรงไปก็ถึงแล้ว

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก