ครอบครัวของฉัน บทความภาษาจีน001

我的家庭

ครอบครัวของฉัน

     我有一个幸福的家。 家里大大小小的事都由妈妈负责。爸爸什么都不管。虽然无威信,但是对我和弟弟非常好。爸爸风趣幽默,总是使这个家每天晚上充满快乐。
我呢,学习成绩还算好,年年评为“三好学生”。有时在家做家务,会不服气。
弟弟有点顽皮,但是又很可爱。顽皮的时侯,满脸黑,像包公;可爱的时侯,像小兔。
“我的家庭真可爱,真可爱。”这就是我赞美我的家庭。
我的家庭很可爱,很幸福。

 

ครอบครัวของฉัน

    ฉันมีครอบครัวที่มีความสุข ธุระเรื่องใหญ่เล็กทั้งหมดในบ้านแม่จะเป็นคนรับผิดชอบ พ่อจะไม่ยุ่งเลย ดูเหมือนพ่อจะไม่มีศักดิ์ศรีเลย แต่ท่านก็ดีกับฉันและน้องชายมาก พ่อเป็นคนอารมณ์ขัน มักจะทำให้บ้านนี้เต็มไปด้วยความสุขทุกคืน แล้วฉันล่ะ การเรียนคะแนนก็ใช้ได้ ทุกปีได้เป็นนักเรียนดีเด่น มีเวลาอยู่บ้านก้ทำงานบ้าน ไม่เบื่อเลย
ส่วนน้องชายซุกซน แต่ก็น่ารักมาก เวลาซนหน้าน้องจะดำ เหมือนเปาบุ้นจิ้นเลย ตอนน่ารัก จะเหมือนกระต่ายน้อย   ครอบครัวของฉันเป็นครอบครัวที่น่ารัก น่ารักจริง นี่เป็นสิ่งที่ฉันยกย่องครอบครัวฉัน ครอบครัวของฉันน่ารักมาก มีความสุขมาก

 

>>แปลคำอ่านและพินอิน<<

我有一个幸福的家。
Wǒ yǒu yīgè xìngfú de jiā.
หวอ โหย่ว อี๋เก้อ ซิ่งฝู เตอ เจีย
ฉันมีครอบครัวที่มีความสุข

 

家里大大小小的事都由妈妈负责。
Jiālǐ dà dàxiǎo xiǎo de shì dōu yóu māmā fùzé.
เจียหลี่ ต้าต้า เสี่ยวเสี่ยว เตอ ซื่อ โตว โหยว มะหม่า ฟู่เจ๋อ
ธุระเรื่องใหญ่เล็กทั้งหมดแม่จะเป็นคนรับผิดชอบ

 

爸爸什么都不管。
Bàba shénme dōu bùguǎn.
ป้าป่า โตว ปู้ กว่าน
พ่อจะไม่ยุ่งเลย

 

虽然无威信,但是对我和弟弟非常好。
Suīrán wú wēixìn, dànshì duì wǒ hé dìdì fēicháng hǎo.
ซุยหลาน อู่ เวยซิ่น ต้านซื่อ ตุ้ย หว่อ เหอ ตี้ติ เฟยฉาง ห่าว
ดูเหมือนพ่อจะไม่มีศักดิ์ศรีเลย แต่ท่านก็ดีกับฉันและน้องชายมาก

 

爸爸风趣幽默,总是使这个家每天晚上充满快乐。
Bàba fēngqù yōumò, zǒng shì shǐ zhège jiā měitiān wǎnshàng chōngmǎn kuàilè.
ป้าป่า เฟิงชวี่ โยวโม่ จ่ง ซื่อ สื่อ เจ้อเก้อ เจีย เหม่ยเทียน หว่านซ่าง ชงหม่าน ไคว่เล่อ
พ่อเป็นคนอารมณ์ขัน มักจะทำให้บ้านนี้เต็มไปด้วยความสุขทุกคืน

 

我呢,学习成绩还算好,
Wǒ ne, xuéxí chéngjī hái suàn hǎo,
หว่อ เนอ เสียสี เฉิงจี ไห ซ่วน ห่าว
แล้วฉันล่ะ การเรียนคะแนนก็ใช้ได้

 

年年评为“三好学生”。
Nián nián píng wèi “sān hǎo xuéshēng”.
เหนียนเหนียน ผิง เหวย ซาน ห่าว เสียเซิง
ทุกปีได้เป็นนักเรียนดีเด่น

 

有时在家做家务,会不服气。
Yǒushí zàijiā zuò jiāwù, huì bù fúqì.
โหย่ว สือ จ้าย เจีย จั้ว เจียอู้ ฮุ่ย ปู้ ฝูชี่
มีเวลาอยู่บ้านก้ทำงานบ้าน ไม่เบื่อเลย

 

弟弟有点顽皮,但是又很可爱。
Dìdì yǒudiǎn wánpí, dànshì yòu hěn kě’ài.
ตี้ติ โหยว เตี่ยน หวานผี ต้าน ซื่อ โย่ว เหิน เข่อ อ้าย
ส่วนน้องชายซุกซน แต่ก็น่ารักมาก

 

顽皮的时侯,满脸黑,像包公;
Wánpí de shí hóu, mǎn liǎn hēi, xiàng bāogōng;
หวานผิง เตอ สือโฮ่ว หมาน เหลี่ยน เฮย เซี่ยง เปากง
เวลาซนหน้าน้องจะดำ เหมือนเปาบุ้นจิ้นเลย

 

可爱的时侯,像小兔。
kě’ài de shí hóu, xiàng xiǎo tù.
เข่ออ้าย เตอ สือโฮ่ว เซี่ยง เสี่ยวทู่
ตอนน่ารัก จะเหมือนกระต่ายน้อย

 

“我的家庭真可爱,真可爱。
“Wǒ de jiātíng zhēn kě’ài, zhēn kě’ài.
หว่อ เตอ เจียถิง เจิน เข่ออ้าย เจิน เข่อ อ้าย
ครอบครัวของฉันเป็นครอบครัวที่น่ารัก น่ารักจริง

 

”这就是我赞美我的家庭。
” Zhè jiùshì wǒ zànměi wǒ de jiātíng.
เจ้อ จิ้ว ซื่อ หว่อ จ้านเหม่ย หว่อ เตอ เจีย
นี่เป็นสิ่งที่ฉันยกย่องครอบครัวฉัน

 

我的家庭很可爱,很幸福。
Wǒ de jiātíng hěn kě’ài, hěn xìngfú.
หว่อ เตอ เจียถิง เหิน เข่อ อ้าย เหิ่น ซิงฝู
ครอบครัวของฉันน่ารักมาก มีความสุขมาก

***หากท่านใดพบว่าตรงไหนแปลไม่ถูกหรือผิดพลาดช่วยแจ้งด้วยค่ะ***
➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก