ฉันเห็นด้วย ภาษาจีน

我同意。
Wǒ tóngyì.
หว่อ ถงอี้
ฉันเห็นด้วย

>>ประโยคอื่นๆ<<

我来吧!
Wǒ lái ba!
หว่อ ไหล ปา
ฉันเอง

 

快点吧!
Kuài diǎn ba!
คว่าย เตี่ยน ปา
เร็วๆหน่อย

 

别说了!
bié shuō le
เปี๋ย ซัว เลอ
ไม่ต้องพูดแล้ว

 

我做的。
Wǒ zuò de.
หว่อ จั้ว เตอ
ฉันเป็นคนทำ

 

我保证。
Wǒ bǎozhèng.
หวอ เป่า เจิ้ง
ฉันรับประกัน

 

我请客。
Wǒ qǐng kè.
หว่อ ฉิ่ง เค่อ
ฉันเลี้ยงเอง

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก