จังหวัดลำปาง ภาษาจีน

南邦府 [Nán bāng fǔ หนานปางฝู่]  จังหวัดลําปาง

 

>>ตัวอย่างประโยค<<

1.我是南邦人。
Wǒ shì nán bāng rén.
หว่อ ซื่อ หนานปาง เหริน
ฉันเป็นคนลำปาง

 

2.我家在南邦府。
Wǒjiā zài nán bāng fǔ.
หว่อ เจีย จ้าย หนานปางฝู่
บ้านฉันอยู่ลำปาง

 

3.你去过南邦府吗?
Nǐ qùguò nán bāng fǔ ma?
หนี่ ชวี่ กั้ว หนานปางฝู่ มะ
คุณเคยไปจังหวัดลำปางไหม

 

4.我没去过南邦府。
Wǒ méi qùguò nán bāng fǔ.
หว่อ เหมย ชวี่กั้ว หนาน ปางฝู่
ฉันไม่เคยไปจังหวัดลำปาง

 

5.南邦府有河马?
Nán bāng fǔ yǒu hémǎ?
หนานปางฝู่ โหน่ว เหอ มะ
จังหวัดลำปางมีแม่น้ำไหม

 

6.南邦府有什么东西好吃吗?
Nán bāng fǔ yǒu shé me dōngxī hǎo chī ma?
หนานปางฝู่ โหย่ว เสินเมอ ตงซี ห่าวชรือ มะ
จังหวัดลำปางมีของกินอร่อยอะไรบ้าง

 

7.去南邦府怎么走?
Qù nán bāng fǔ zěnme zǒu?
ชวี่ หนานปางฝู่ เจิ่นเมอ โจ่ว
ไปจังหวัดลำปางไปยังไง

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก